REKLAMA
REKLAMA

Oszczędzanie

TOP 10 lokat na 12 miesięcy. Kwiecień 2019 r.

Topnieją zyski na lokatach zakładanych na okres jednego roku. Oprocentowanie w kwietniu obniżał Nest Bank, Alior Bank, PlusBank, BGŻOptima i BNP Paribas. Na więcej liczyć mogą jedynie klienci Idea Banku – zarobią do 3,5 proc. w skali roku.
Foto: Adobestock

Lokata Na Nowe Środki Plus to depozyt, który założyć mogą posiadacze konta indywidualnego w Idea Banku. Na lokatę przelać można od 500 zł do 1 mln zł. Nowe środki stanowią tu nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w banku przez klienta ponad łączne saldo wszystkich środków pieniężnych posiadacza rachunku w banku liczone na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na lokatę.

O 1 pkt. proc. mniej (2,5 proc. w skali roku) zyskać można na Lokacie na Nowe Środki na 12 miesięcy w Getin Banku. Żeby skorzystać z oferty klient nie musi otwierać konta. Jedyny wymóg, to wpływ nowych środków. Przelać można od 500 zł do maksymalnie 1 mln zł. Nowe środki definiowane są jako nadwyżka ponad złotowe środki klienta utrzymywane na wszystkich jego rachunkach i lokatach prowadzonych przez Getin Bank na koniec 10 marca 2019 roku.

Na trzecią pozycję w rankingu najlepszych lokat rocznych z wkładem w wysokości 10 tys. zł przesunął się Toyota Bank z ofertą Lokaty Plus. Jej oprocentowanie wynosi 2,3 proc. w skali roku. Depozyt mogą założyć wyłączenie posiadacze ROR. Minimalna wpłata sięga 5 tys. zł. Nie ma kwoty maksymalnej.

Nest Bank z 2,55 proc. do 2,25 proc. w skali roku obniżył oprocentowanie Nest Lokaty Lojalnej. Produkt oferowany jest osobom obsługującym Nest Konto, które na rachunku odnotowują regularne wpływy pensji w minimalnej kwocie 1 tys. zł - w przypadku osób fizycznych lub 6 tys. zł - gdy oszczędzający to klient biznesowy. Przedsiębiorcy muszą dodatkowo wykonywać płatności do ZUS i US. Na start na lokatę wystarczy wpłacić już 1 tys. zł (najwięcej do 2 mln zł).

Na 2,25 proc. zysku liczyć też mogą klienci Banku Ochrony Środowiska, którzy decydują się na założenie EKOlokaty Plus. Oprocentowanie tego depozytu ma dwie składowe: podstawę w wysokości 1,75 proc. w skali roku oraz bonus w wysokości 0,5 pkt. proc. Premię otrzymają klienci, którzy  utrzymują na koncie osobistym średniomiesięczne saldo w wysokości minimum 10 proc. kwoty lokaty w każdym miesiącu kalendarzowym trwania depozytu oraz w każdym miesiącu trwania lokaty dokonują transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę minimum 300 zł. Kwota wpłat na depozyt jest nieograniczona. Minimalny przelew musi wynieść 1 tys. zł.

Z 2,2 proc. do 2 proc. w skali roku spadło oprocentowanie Lokaty na nowe środki w Alior Banku. Zyski  o tej samej skali oferują też Credit Agricole i Santander Consummer Bank. W ich lokaty również zainwestować można wyłącznie nowe środki. Wszyscy wymagają minimum 1 tys. zł, a maksymalnie  do 100 tys. zł w Credit Agricole, 200 tys. zł w Alior Banku i 4 mln zł w Santander Consummer Banku. Alior Bank nowe środki definiuje jako łączne saldo środków zgromadzonych na kontach, rachunkach oszczędnościowych i lokatach złotowych klienta, według stanu na dzień 8 marca 2019 r., w Credit Agricole dniem bazowym jest 31 stycznia 2019 r., a w Santanderze - 1 marca 2019 r. Alior i Santander Consummer Bank zwalniają klientów z obowiązku posiadania konta.

Właściciele rachunków w Banku Millennium, dysponując nowymi środkami, mogą zarobić 1,9 proc. w skali roku. Wystarczy założyć Lokatę Horyzont Zysku i przelać na nią nie więcej niż 100 tys. zł (minimum 1 tys. zł). Saldo nowych środków bank wylicza na koniec 16 października 2018 r.

Za pomocą aplikacji mobilnej PlusBanku (obsługiwana przez posiadaczy ROR) zawnioskować można o założenie Lokaty terminowej z oprocentowaniem 1,7 proc. w skali roku. Podobnie jak w innych bankach, w tym przypadku również, należy dysponować kapitałem w minimalnej wartości 1 tys. zł.

Wykorzystując aplikację mobilną eurobanku na Lokacie terminowej można zyskać do 1,55 proc. w skali roku. Wymogiem jest posiadanie konta. Lokatę otwiera minimalna wpłata na poziomie 200 zł. Oprocentowanie uzależnione jest od wysokości wkładu.

Założycielom internetowej e-Lok@ty w Pekao SA, bank wypłaci 1,2 proc. w skali roku. Wystarczy mieć ROR i przelać na depozyt minimum 1 tys. zł.

Zestawienie zamyka BGŻOptima z Lokatą klasyczną i T-Mobile Usługi Bankowe z Lokatą Standardową.  Oprocentowanie ich depozytów wynosi 1,1 proc. w skali roku.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA