REKLAMA
REKLAMA

Medycyna i zdrowie

Nestmedic ma umowę inwestycyjną z Deutsche Balaton

Nestmedic podpisał umowę inwestycyjną z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, niemieckim funduszem inwestycyjnym, dotyczącą inwestycji w kwocie łącznej do ok. 8,6 mln zł.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Transakcja obejmuje w pierwszej kolejności objęcie przez Deutsche Balaton 28.571 obligacji imiennych zamiennych na akcje spółki łącznie za kwotę 4.285.650 zł. Obligacje będą uprawniały do wymiany na 2.857.100 akcji Nestmedic.

Podpisana umowa przewiduje również emisję warrantów subskrypcyjnych dających Inwestorowi prawo do objęcia akcji. Liczba warrantów, mająca zostać zaoferowana Inwestorowi wyniesie 2.857.142. Każdy warrant będzie dawał prawo do objęcia jednej Akcji Emitenta po cenie 1,5 zł za jedną akcję. Z tytułu konwersji warrantów na akcje Spółka może pozyskać kwotę 4.285.713 zł.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że z sukcesem zakończyliśmy kilkumiesięczne negocjacje z tak uznanym inwestorem. Wykorzystanie obligacji zamiennych na akcje pozwala Spółce bardzo szybko pozyskać kapitał do dalszego rozwoju. Z kolei warranty umożliwią zdobycie kolejnych środków w miarę realizacji uzgodnionych kamieni milowych. Ponadto wspólnie z inwestorem będziemy pracowali nad rozpoczęciem notowania akcji na rynku niemieckim oraz pozyskaniem finansowania służącego spłacie obligacji poprzez crowdfunding. - komentuje Konrad Kowalczuk, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Nestmedic.

Wykonanie praw z warrantów nastąpi pod warunkiem spełnienia uzgodnionych przez strony „kamieni milowych":

inwestor będzie zobowiązany do wymiany 750 tys. warrantów na akcje emitenta po zrealizowaniu pierwszego KP, tj. po zawarciu w okresie od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2019 r. co najmniej 60 umów sprzedaży i najmu urządzeń Pregnabit także w wersji abonamentowej, inwestor będzie zobowiązany do wymiany kolejnych 750 tys.  warrantów na akcje emitenta  po zrealizowaniu drugiego KPI, tj.  po zawarciu w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020r. co najmniej 175 umów, inwestor będzie zobowiązany do wymiany kolejnych 750 tys. warrantów na akcje emitenta po zrealizowaniu trzeciego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 lipca 2020 do 31 marca 2021r. co najmniej 350 umów, pozostała część warrantów, tj. 607 tys. 142 może zostać wymieniona na akcje w dowolnym terminie w ciągu 60 miesięcy od dnia ich emisji.

- Pozyskanie inwestora zagranicznego stanowi niezwykle ważny moment dla naszej spółki. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli mocniej skoncentrować się na wykorzystaniu międzynarodowego potencjału systemu Pregnabit. Chcemy jeszcze bardziej skupić się na najbardziej perspektywicznych rynkach, w szczególności USA, wykorzystując już zdobytą wiedzę i doświadczenie. – komentuje Patrycja Wizińska-Socha, Prezes Nestmedic S.A.

Pregnabit jest urządzeniem telemedycznym, które powstało, aby wspierać działania lekarzy i położnych, umożliwiając przeprowadzenie badań KTG u kobiet w ciąży w dowolnym momencie oraz miejscu.

Nestmedic prowadzi szerokie działania związane z ekspansją na rynki zagraniczne. Finalizowane jest uruchomienie systemu Pregnabit w największym szpitalu w Finlandii - Helsinki University Hospital. Dobiegają końca pilotaże w Nigerii, Bułgarii oraz Litwie. Równolegle spółka prowadzi komunikację z partnerami z około 15 rynków zagranicznych (min. USA, Australii, Bułgarii, Włoch, Irlandii, Portugalii). Zgodnie z przyjętą strategią otwarcie rozmów na wielu rynkach wpływa pozytywnie na dywersyfikację ryzyka przesunięcia czasowego wejścia na poszczególne rynki.

Po godzinie 10 kurs Nestmedic róśł o 11,43 proc. i wynosił 1,56 zł. Firma odbiła się od historycznego minimum, które osiągnęła 9 lipca, gdy cena akcji wynosiła 1,25 zł.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA