Gra giełdowa

Co daje giełda? Perspektywa spółek z GPW

Zapytaliśmy PKN Orlen oraz Jastrzębską Spółkę Węglową m.in. o ich dotychczasową obecność na warszawskiej giełdzie, a także to, dlaczego inwestorzy indywidualni powinni spojrzeć w ich kierunku.
Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

W analizie fundamentalnej skupiamy się na perspektywie inwestora, który poszukuje korzystnej dla siebie inwestycji. Teraz odwróćmy sytuację – przyjrzyjmy się korzyściom, jakie przedsiębiorstwom daje fakt bycia spółką giełdową.

Zdobyć kapitał i zaufanie

Podstawowym celem, który przyciąga przedsiębiorstwa na rynek kapitałowy, jest... kapitał. To właśnie poprzez emisję akcji pozyskiwane są środki na dalszy rozwój spółki. Ale to nie wszystko. Zapytaliśmy spółki o jeszcze inne zalety bycia na giełdzie.

– Obecność spółki na GPW to nie tylko prestiż, ale również wiarygodność i rozpoznawalność marki. To doskonała promocja Orlenu i jego produktów. Nazwa spółki notowanej publicznie przewija się przez wszystkie serwisy branżowe w kraju i za granicą, a jej działalność jest śledzona przez analityków z całego świata. Oczywiście ta obecność wiąże się z koniecznością dopełniania licznych formalności związanych m.in. z obowiązkami informacyjnymi, ale to wszystko przekłada się na jeszcze większą transparentność notowanego podmiotu – mówi Iwona Waksmundzka, dyrektor wykonawczy ds. strategii i relacji inwestorskich w PKN Orlen.

I jak zaznacza, w efekcie spółka jest także lepiej oceniana przez instytucje finansowe. To pomaga w prowadzonym biznesie.

– Największą zaletą obecności na giełdzie jest wzrost wiarygodności kredytowej, a co za tym idzie, łatwość pozyskiwania kapitału. Jako spółka publiczna JSW podlega kontroli i obowiązkom informacyjnym, co powoduje, że spółka staje się transparentna i uznawana jest jako firma o większej wiarygodności niż podmioty niepubliczne, poprzez m.in. bieżący dostęp interesariuszy do informacji o kondycji finansowej spółki. Zaletą bycia notowanym jest również większa obecność spółki w mediach oraz serwisach branżowych, co wpływa na budowanie jej renomy – dodaje Katarzyna Jabłońska–Bajer, dyrektor biura komunikacji i PR w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Wyjście do inwestorów

Podmioty obecne na warszawskim parkiecie prowadzą relacje inwestorskie. Ich celem jest m.in. zwiększanie transparentności, a także przyciągnięcie uwagi potencjalnych akcjonariuszy, jak i utrzymanie tych dotychczasowych. Oczywiście poziom relacji inwestorskich jest bardzo zróżnicowany na GPW. Najczęściej można jednak przyjąć, że im spółka większa, tym jakość jej komunikacji ze społecznością inwestycyjną jest lepsza.

Jednym z celów relacji inwestorskich jest zainteresowanie inwestorów spółką. Stąd zasadne jest pytanie, dlaczego zdaniem samych spółek warto mieć ich akcje w portfelu inwestycyjnym. Co na to Jastrzębska Spółka Węglowa?

– Akcje spółek surowcowych uznawane być mogą za barometr sytuacji gospodarczej, gdyż ich wyniki, a tym samym notowania, podatne są na trendy cenowe i rynkowe, w tym sytuację występującą wśród ich klientów i kooperantów. Postrzeganie JSW, spółki będącej głównie producentem węgla koksowego oraz koksu, powinno odbywać się zatem przez pryzmat sytuacji w branży stalowej. Dlatego prognozowany przez ekspertów wzrost popytu na stal w kolejnych latach będzie się przyczyniał do wzrostu zapotrzebowania na te surowce – podkreśla Jabłońska-Bajer. – Ponadto z analiz rynkowych wynika, że w ciągu najbliższych 25–30 lat nie uda się zastąpić koksu w procesie wytopu surówki hutniczej w wielkich piecach. Z obecną produkcją na poziomie 10 mln ton JSW jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej, gdzie importuje się rocznie około 40 mln ton węgla koksowego, służącego do produkcji koksu i stali. Właśnie dlatego węgiel koksowy znalazł się na liście surowców krytycznych dla UE. W przyszłości spółka planuje stopniowy wzrost produkcji węgla do ponad 18 mln ton w 2030 r. przy jednoczesnym zwiększeniu udziału węgla koksowego w strukturze produkcji do co najmniej 85 proc., z obecnych 69 proc.

Nowatorski program Orlenu

– Na pytanie, dlaczego warto inwestować w daną firmę, każdy inwestor musi odpowiedzieć sobie samodzielnie. Dla dwóch różnych inwestorów istotne mogą być różne cechy związane z danym podmiotem. Na pewno jesteśmy atrakcyjną spółką dla tych, którzy szukają dużego podmiotu, o ugruntowanej pozycji rynkowej, przemyślanej strategii rozwoju, zdrowych finansach i od lat notującego dobrą stopę zwrotu. Warto także pamiętać o wysokiej płynności akcji, regularnie wypracowywanym zysku oraz wypłacanej dywidendzie – mówi Iwona Waksmundzka. Warto też wspomnieć o nowatorskim programie dla akcjonariuszy. – Dodatkowym atutem, który nas wyróżnia na rynku, jest unikalny program Orlen w Portfelu, zapewniający naszym akcjonariuszom benefity w postaci m.in. rabatów na stacjach paliw. Jego integralną część stanowi Akademia Inwestowania, dzięki której każdy ma dostęp do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych przygotowanych przez CFA Society Poland. Z pewnością pomogą one w świadomym i odpowiedzialnym budowaniu portfela inwestycyjnego – zaznacza dyrektor wykonawczy ds. strategii i relacji inwestorskich w PKN Orlen. SAŁ

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.