Firmy

Zyski spółek wyższe niż przed pandemią

Zdaniem analityków Domu Maklerskiego BOŚ opublikowane do tej pory wyniki finansowe spółek z GPW za II kwartał napawają optymizmem.
Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała

W ocenie ekspertów mimo niskiej ubiegłorocznej bazy wynikowej, skala wzrostu rok do roku zbiorczych powtarzalnych zysków za II kwartał br. wykracza poza ten efekt, gdyż przeważającej liczbie sektorów i spółek udało się poprawić powtarzalne zyski również w stosunku do przedpandemicznego II kwartału 2019 roku. - Choć poziom zbiorczych powtarzalnych zysków za II kwartał 2021 roku (lekko) przebił nasze oczekiwania, to skala i zasięg tego „przebicia" są istotnie mniejsze niż w poprzednich kilku kwartałach - zauważają eksperci.

Z szacunków DM BOŚ wynika, że odpowiednio 74 proc. i 76 proc. spółkom pokrywanym analizami udało się poprawić w II kwartale br. swoje powtarzalne zyski operacyjne i zyski netto w ujęciu rok do roku (proporcje bardzo blisko oczekiwań). - Omawiany kwartał jest drugim z rzędu charakteryzującym się szeroko zakrojonym wzrostem znormalizowanych zysków korporacyjnych (w I kwartale br. proporcja spółek zdolnych do poprawy znormalizowanego wyniku operacyjnego/ wyniku netto wynosiła 78 proc./ 82 proc.), wyraźnie (o ok. 20 pkt proc./ 25 pkt proc.) przekraczając poziomy z okresu pandemii (I kwartał 2020 - IV kwartał 2020) - wskazują analitycy biura.

Z analizy wynika, że wszystkie sektory zanotowały poprawę zbiorczych znormalizowanych zysków w II kwartale w ujęciu rok do roku, z trzycyfrową procentową dynamiką (znaczący efekt niskiej bazy) w przypadku sektorów chemicznego, budowlanego, dóbr konsumpcyjnych, banków (na poziomie wyniku netto), wydobywczego i paliwowego. Oprócz bankowego, paliwowego i nieruchomości wszystkie pozostałe sektory wygenerowały wyższe zbiorcze znormalizowane zyski niż przed pandemią (względem II kwartału 2019 roku), a sektory dystrybucji sprzętu komputerowego, ochrony zdrowia i materiałów budowlanych notują w II kw. 2021 roku największy (trzycyfrowy w kategoriach procentowych) wzrost zbiorczych znormalizowanych zysków (operacyjnych i netto) w porównaniu do analogicznego kwartału sprzed pandemii.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.