Firmy

Przewodnik ESG dla spółek notowanych na GPW

GPW we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowały „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. Ma on pomóc emitentom w raportowaniu danych niefinansowych.
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

- Jednym z naszych kluczowych działań w obszarze ESG jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych. Dlatego też postanowiliśmy opublikować „Wytyczne do raportowania ESG", które zawierają praktyczne wskazówki i rozwiązania, bazujące na uznanych międzynarodowych standardach sprawozdawczości niefinansowej. W proces tworzenia Wytycznych zaangażowanych było wiele instytucji działających na rynku kapitałowym, które dostrzegają potrzebę podnoszenia jakości raportowania czynników ESG. Dziękuję EBOiR, Steward Redqueen oraz wszystkim innym instytucjom zaangażowanym w tworzenie Wytycznych za współpracę i podzielenie się wiedzą oraz dotychczasowymi doświadczeniami. Jesteśmy przekonani, że dla spółek małych i średnich Wytyczne będą drogowskazem, jak mierzyć wpływ ich działalności na otoczenie, a dla liderów w tym zakresie zbiorem najlepszych praktyk rynkowych – wskazuje Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Jak podkreśla GPW, wytyczne mają wzmocnić pozycję polskiego rynku kapitałowego i zwiększyć zainteresowanie spółkami notowanymi na GPW, a poprawa jakości raportowania czynników ESG będzie wspierać transformację gospodarki w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju.

- EBOR z zaangażowaniem wspiera Polskę w transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne zgodnie z unijnymi zasadami zrównoważonego finansowania. W 2020 r. ponad dwie trzecie naszych inwestycji w Polsce miało charakter ekologiczny. W ramach naszych działań cieszymy się z możliwości wsparcia GPW jako naszego partnera w przygotowaniu „Wytycznych do raportowania ESG". Prowadzone prace uwzględniały wzrost zapotrzebowania inwestorów na spójne i porównywalne dane ESG dotyczące poszczególnych spółek. W projekcie wzięto również pod uwagę kluczowe zasady zrównoważonego finansowania w Unii Europejskiej. Celem „Wytycznych" jest wspieranie transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, zielonej, konkurencyjnej i inkluzywnej gospodarki oraz pozycji GPW jako regionalnego lidera zrównoważonego rozwoju. Planujemy kontynuować wspieranie rynków kapitałowych i naszych klientów w raportowaniu danych niefinansowych – podkreśla Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny EBOR-u na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie.

„Wytyczne do raportowania ESG" odpowiadają na pytanie, dlaczego warto ujawniać dane ESG, czym one są i jak rozpocząć proces raportowania. O tym, jak realizować ten proces, mówią przedstawione w wytycznych informacje, szczególnie rozdział opisujący te działania krok po kroku.

- Przygotowane przez nas „Wytyczne do raportowania ESG" konsultowane był z szerokim gronem interesariuszy, w tym z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, emitentami oraz przedstawicielami administracji rządowej. Naszym celem było stworzenie dokumentu, który uwzględnia unijne regulacje oraz międzynarodowe standardy sprawozdawczości niefinansowej i który będzie pomocny dla polskich emitentów oraz innych zainteresowanych podmiotów. Gratulujemy GPW tego ważnego kroku i dziękujemy Giełdzie, EBOR i Forum Odpowiedzialnego Biznesu za współpracę – podkreśla Wouter Scheepens, partner w Steward Redqueen.

- Bardzo się cieszę, że uczestniczyliśmy w procesie tworzenia "Wytycznych do raportowania ESG". Przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konsultacje z interesariuszami pokazują, potrzebę czytelnych rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa w uwzględnianiu czynników ESG w strategiach zarządzania oraz w obszarze sprawozdawczości. Co równie ważne - otwartość i zrozumienie biznesu dla potrzeby zmian wspierających zrównoważony rozwój. Przed nami realizacja ambitnych celów, transformacji na miarę wyzwań klimatycznych, środowiskowych i społecznych. Wytyczne, głęboko w to wierzymy, będą w tym procesie bardzo pomocne – dodaje Marzena Strzelczak, prezes i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.