Firmy

Fortuna: Fortbet Holdings ogłosił wezwanie

Fortbet Holdings, należący do funduszu Penta, chce skupić ponad 354 tys. akcji. Płaci 29,8 zł za walor. Zamierza wycofać spółkę z notowań.
Foto: Bloomberg

Ogłoszone właśnie wezwanie to ciąg dalszy starań największego akcjonariusza o delisting spółki. Teraz przedmiotem wezwania jest ponad 354 tys. akcji, reprezentujących 0,68 proc. kapitału. W środę po otwarciu notowań kurs akcji na GPW rośnie o ponad 3 proc. do 29,2 zł (ale wolumen obrotu jest niewielki).

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wezwaniu to 23 stycznia 2018 r., a zakończenia - 23 lutego. Z kolei przewidywana data transakcji nabycia akcji na GPW to 28 lutego. Już w 2017 r. Fortbet próbował skupić część akcji w wezwaniu, ale mu się nie udało. Początkowo oferował 15,43 zł za akcję, a potem 18,68 zł. Obecna oferta - czyli 29,8 zł- jest zbliżona do notowań z ostatnich dni grudnia.

Obecnie wzywający ma ponad 80 proc. akcji Fortuny. Poprzez wezwanie oraz dobrowolny wykup w Czechach zamierza uzyskać 52 mln akcji, reprezentujących cały kapitał. Potem chce wycofać bukmacherską spółkę z obrotu.

W treści wezwania możemy przeczytać, że wzywający oraz spółka podzielają pogląd, iż wycofanie akcji z obrotu na PSE i GPW będzie miało następujące skutki:

- zwolni spółkę z obowiązku podawania informacji do wiadomości publicznej, co w dużym stopniu działa obecnie na jej niekorzyść, ponieważ głównymi konkurentami są spółki prywatne, wobec których obowiązują mniej szczegółowe i transparentne wymogi w zakresie sprawozdawczości, ale które mogą czerpać korzyści z informacji ujawnionych publicznie przez spółkę

- wyeliminuje aspekty regulacyjne oraz aspekty dotyczące zgodności z przepisami związane z notowaniem spółki na giełdzie, które nakładają na spółkę znaczne obciążenia finansowe oraz obciążenia związane z zarządzaniem, które nie są dostatecznie kompensowane przez korzyści często związane z wprowadzeniem akcji do obrotu

- pozwoli spółce, jako spółce nienotowanej na rynku regulowanym, wobec której nie stosuje się wymogów w zakresie podawania informacji do wiadomości publicznej, na lepsze wykorzystywanie możliwości rynkowych oraz na przyjęcie bardziej agresywnej strategii w zakresie przejęć

- umożliwi spółce możliwość skoncentrowania się na celach długoterminowych, a nie na celach krótkoterminowych.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły