REKLAMA
REKLAMA

Banki

Idea Bank zawiera ugody z obligatariuszami GetBacku

Liczba osób, którym bank zaproponował polubowne rozwiązanie sprawy, wzrosła prawie dwukrotnie, do ponad 100.
Foto: Bloomberg

- Idea Bank zaprosił do polubownego rozwiązania w sprawie GetBacku 102 osoby. Z tej grupy podpisano ugody z 34 osobami. Obie te liczby mogą wzrosnąć, ale w ramach rezerwy na ten cel, którą zawiązano w sierpniu – mówi Tomasz Górski, członek zarządu Idea Banku.

Latem bank, który we współpracy z Polskim Domem Maklerskim miał dominujący udział w dystrybucji obligacji GetBacku, zawiązał rezerwy na rekompensaty dla klientów o wartości 14 mln zł. Chodzi o klientów, którzy twierdzili, że doszło do missellingu. Na początku września „Parkiet" informował, że bank zamierza zaoferować 66 klientom, nabywcom obligacji GetBacku, polubowne rozwiązanie sprawy.

Czytaj także: Idea Bank: Propozycje będą dopasowane do układu GetBacku

Wtedy ówczesny prezes banku Tobiasz Bury tłumaczył, że wystąpiono z propozycją do tych osób, w przypadku których bank uznał po indywidualnej ocenie, analizie wyjaśnień i dokumentacji, że zachowanie pracownika wskazywało na zastrzeżenia. Prawdopodobnie Idea Bank miałby zwrócić stratę, którą ponieśliby obligatariusze po uwzględnieniu tego, co odzyskają z majątku windykatora będącego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

- Po zatwierdzeniu układu GetBacku przedstawimy tym klientom konkretne propozycje, bo rozwiązania odzwierciedlać będą przyjęty przez wierzycieli układ, a zatem wielkości poniesionych przez obligatariuszy strat. Liczba klientów do których skierowano zaproszenie do rozwiązania polubownego może urosnąć, kolejne przypadki są pochodną badania i procesów reklamacyjnych, które trwają – mówił Bury.

Zarząd nie komentuje postępowań prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które dotyczą oferowania obligacji GetBacku przez bank. - Poza informacjami zawartymi w sprawozdaniu nie chcielibyśmy komentować tej sprawy. To kwestia naszych relacji z regulatorami, nigdy nie komentujemy tego typu spraw - dodał Jerzy Pruski, p.o. prezesa Idea Banku. 

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA