Banki

Santander: dywidenda zgodna z oczekiwaniami

Zarząd zdecydował, że bank wpłaci w tym roku ponad 220 mln zł dywidendy.
Foto: Adobestock

Formalnie będzie to zaliczka na poczet dywidendy za 2021 r. Na ten cel trafi 221 mln zł, co da 2,16 zł na jedną akcję. Przy obecnym kursie (305 zł) stopa dywidendy wyniosłaby skromne 0,7 proc.

Dniem ustalenia uprawnionych do otrzymania zaliczki jest 8 października, a jej wypłata nastąpi 15 października 2021 r. W środę zarząd uzyskał zgodę rady nadzorczej na wypłatę zaliczki.

Zaliczka zostanie wypłacona z części kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. To skutek marcowej decyzji walnego zgromadzenia. Wtedy akcjonariusze przeznaczyli połowę zysku z 2020 r., czyli 370 mln zł, na kapitał rezerwowy z przeznaczy na fundusz dywidendowy.

Santander otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące polityki dywidendowej banku. Maksymalna stopa dywidendy po zastosowaniu dodatkowych kryteriów (chodzi o tzw. kryteria K1 i K2, które obniżają potencjał dywidendowy ze względu na portfel frankowy) może wynieść do 30 proc. zysku za 2020 rok. KNF zaleciła bankowi niewypłacanie dywidend z niepodzielonego zysku za 2019 r. oraz lat wcześniejszych.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.