REKLAMA
REKLAMA

Banki

PKO BP powyżej oczekiwań

Zysk netto lidera polskiego sektora bankowego dzięki silnym dochodom i nieco niższym od prognoz kosztom działania i rezerwom kredytowym okazał się nieco wyższy od oczekiwań rynkowych.
Foto: parkiet.com

PKO BP miał w II kwartale 1,22 mld zł zysku netto, o 3,4 proc. więcej od prognoz. To rezultat o 30 proc. lepszy niż rok temu i o 41 proc. niż w poprzednim kwartale. Wynik odsetkowy zgodnie z prognozami wrósł odpowiednio o 11 proc. i 3 proc., do 2,54 mld zł. Wynik z opłat i prowizji również nie zaskoczył, poprawił się przez rok i kwartalnie o 2 proc., do 760 mln zł.

- Wyniki PKO BP w II kwartale ukształtowały się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych. Analizując rezultaty warto zwrócić uwagę na dodatnią zmianę dochodów prowizyjnych (udało się to tylko połowie banków), niewielką poprawę marży odsetkowej oraz spadek kosztów rezerw w stosunku do I kwartału. Jedynie pod względem wolumenów spółka odstaje nieco od konkurentów, notując solidne, aczkolwiek tylko jednocyfrowe wzrosty dynamik. Wyniki oceniamy jako bardzo dobre, pod względem jakości plasujące się one w czołówce sektora. Roczny współczynnik P/E dla rezultatów wyniósł w II kwartale 10.0, czyli nisko – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Koszty działania okazały się o 2 proc. mniejsze od oczekiwań, zwiększyły się przez rok tylko 1 proc., do 1,44 mld zł. Przez kwartał spadły o 14 proc. dzięki niższej składce na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Saldo odpisów kredytowych było o prawie 9 proc. mniejsze od prognoz, co jest pozytywną niespodzianką. Przez rok zmalało o 15 proc. a kwartalnie o 3 proc., do 322 mln zł.

Wyniki PKO BP zasiliły też pozytywne zdarzenia jednorazowe, dzięki czemu pozostałe przychody i koszty operacyjne netto wyniosły w II kwartale 258 mln zł, podczas gdy rok wcześniej tylko 34 mln zł. W całym I półroczu pozostały wynik wyniósł łącznie 734 mln zł i był o 234 mln zł wyższy niż rok wcześniej, na co wpływ miały wyższe o 201 mln zł pozostałe przychody i koszty operacyjnych netto, m.in. w efekcie częściowego rozwiązania rezerwy na postępowanie przed UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (58 mln zł) oraz ujęcia zysku na okazyjnym nabyciu spółki Prime Car Management (80 mln zł). Rynek spodziewał się tych dwóch elementów.

Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów wyniosła w PKO BP +8.3 proc. i +9.7 proc. Kwartalne zmiany: +2.6 proc. i +0.4 proc.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA