Banki

Idea Bank liczy na wzrost wyniku odsetkowego

Bank szacuje, że obniżki stóp procentowych wpłyną pozytywnie na jego wynik odsetkowy netto.
Foto: parkiet.com

Idea Bank szacuje, że tegoroczne obniżki stóp procentowych NBP podwyższą wynik odsetkowy netto banku w optymistycznym wariancie o 33 mln zł, a w pesymistycznym o 11 mln zł z medianą na poziomie 22 mln zł.

W marcu, kwietniu i maju Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe, łącznie spadły o 1,4 pkt proc., do 0,1 proc. Dla banków to negatywna informacja, bo uderza w marżę odsetkową, co z kolei źle wpływa na wynik z odsetek, najważniejsze źródło przychodów sektora. Dlatego komunikat Idea Banku może być nieco zaskakujący.

"Szacowany efekt dodatni wskazanych wyżej decyzji RPP o obniżeniu stóp referencyjnych jest spodziewanym efektem kompensaty spadku dochodów odsetkowych przez bardziej niż proporcjonalny spadek kosztów odsetkowych (...). Relatywnie wysoki poziom kosztów pozyskania depozytów poprzedzający obniżki stóp procentowych przez RPP, stwarza przesłanki umożliwiające emitentowi, w wariancie optymistycznym, na pełniejsze uwzględnienie w koszcie pozyskania depozytów obniżek stóp procentowych przez RPP" – dodał bank. W wariancie pesymistycznym zakłada dłuższy okres dostosowania oraz mniejszą redukcję kosztu pozyskania depozytów.

Taki pozytywny wpływ cięcia stóp jest teoretycznie możliwy dzięki temu, że Idea Bank jest jednym z najdrożej finansujących się banków w Polsce. Na koniec marca koszt finansowania depozytami wynosił 1,91 proc. (w porównaniu do 1,7 proc. stawki WIBOR i 1,5 proc. stopy referencyjnej, które teraz wynoszą odpowiednio 0,23 proc. i 0,1 proc.). To bardzo wysoki poziom, bo najlepsze banki miały wtedy koszt finansowania depozytami w okolicach 0,5 proc. a średni koszt w sektorze wynosił 0,7 proc. Wysoki koszt Idea Banku to nie tylko efekt wyższych stawek lokat, ale także większego udziału lokat w depozytach i mniejszego depozytów bieżących, które są nieoprocentowane.

- W obliczu bardzo szybkich i głębokich obniżek stóp procentowych Idea Bank ma pełną zdolność do 100 proc. absorpcji tych obniżek tak, żeby stabilizować wynik finansowy. Jesteśmy przekonani, że uda nam się w pełni zneutralizować negatywny wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy banku w okresie najbliższych kwartałów – mówił w pod koniec maja, przy okazji publikacji wyników za I kwartał, Jerzy Pruski, p.o. prezesa Idea Banku.

Powiązane artykuły