Banki

Pekao lekko ponad prognozy

Drugi co do wielkości bank w Polsce zanotował nieco lepszy zysk niż prognozowano dzięki niższym rezerwom. Lekko poniżej oczekiwań wypadł wynik z opłat i prowizji.
Foto: materiały prasowe

Wynik netto Pekao w II kwartale 2017 r. wyniósł 535 mln zł (-22.5% r/r, +12% r/r bez uwzględnienia transakcji na VISA w 2016), przy średnich prognozach rynkowych na poziomie 527 mln zł, czyli przebił prognozy o 2 proc.

Eksperci zwracają uwagę na wzrost wyniku odsetkowego r/r. W II kwartale powiększył się o 5.0% r/r, ukształtował się na poziomie nieco powyżej oczekiwań rynkowych. Marża odsetkowa minimalnie wzrosła w stosunku I kwartału i wyniosła 2.9% (+0.2pp r/r). Rozczarowaniem może być za to pogorszenie zysku z tytułu prowizji o 5,9% niż w 2016 roku, był on niższy od oczekiwań rynkowych o 2%. Powtarzalne zyski z operacji finansowych, wymiany i pozaoperacyjne były słabsze od wypracowanych w poprzednich okresach.

Pozytywny jest spadek kosztów działalności. Wydatki banku ukształtowały się na poziomie niższym od analogicznej pozycji z 2016 roku (-6.1% r/r – spadek kosztów to skutek innej metodologii księgowania wydatków na BFG, poprawiających roczne statystyki II, III i IV kwartale) i ukształtowały się na poziomie poniżej oczekiwań rynkowych. Porównywalny wynik operacyjny poprawił się w ciągu roku o ok. 8.0%. Ujednolicony współczynnik koszty/dochody (bez podatku bankowego) wyniósł 38.9% i był niższy niż w I kw. 2017 roku o 10.7pp (-4.6pp r/r).

Bank zawiązał w II kwartale rezerwy w wysokości 0.4% wartości portfela w stos. rocznym, ich poziom był zauważalnie niższy od oczekiwań rynkowych (123 mln zł vs 128 mln zł.). Udział NPL w portfelu minimalnie spadł w II kwartale do 5.9% przy wzroście wskaźnika pokrycia o 0.4pp do poziomu 75.4%.

 

Nastąpił jednak niewielki spadek dynamiki wolumenów. Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów wyniosła w Pekao odpowiednio +4.6% i +6.1%. Kwartalne zmiany: +1.0% i +1.5%.

- Wynik netto Pekao był nieznacznie lepszy od oczekiwań rynkowych na skutek niższych kosztów rezerw. Pod względem wzrostu pozycji dochodowych czy dynamiki wolumenów spółka odstaje jednak od konkurentów. Poprawa marży odsetkowej także była niższa niż w innych bankach. Niedosyt pozostawia również dynamika wolumenów. Rezultaty oceniamy więc jako przeciętne. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w I kwartale 15.6, czyli w okolicach średniej – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz w Millennium DM.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły