REKLAMA
REKLAMA

Banki

Rentowność banków pod jeszcze większą presją niż dotychczas

Zdaniem ekspertów w tym roku nie zobaczymy jeszcze fali realnych problemów banków w związku z niewypłacalnością firm i klientów indywidualnych (to ryzyko zmaterializuje się w przyszłym roku), ale odpisy kredytowe i tak wzrosną ze względu na modele ryzyka oczekujące pogorszenia spłacalności.
Foto: Fotolia
Foto: GG Parkiet

Presja na przychody banków jest pewna, bo wynik odsetkowy spadnie z powodu cięcia stóp procentowych do niemal zera – w tym roku tylko ten czynnik obniży zysk netto sektora o 20–25 proc., a w przyszłym o około 40 proc. Jeśli w tym roku branża bankowa zanotowałaby spadek zysku netto do 4,5 mld zł z 14,2 mld zł w 2019 r., ROE obniżyłoby się do zaledwie 2,1 proc. W przyszłym spadek zysku może być jeszcze głębszy ze względu na wyższy wpływ cięcia stóp i większe odpisy. Stopy pewnie pozostaną niskie, więc ewentualne odbicie zysku w 2022 r. będzie zależeć od odpisów i zdolności banków do poprawy przychodów.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA