REKLAMA
REKLAMA

Banki

Słaby wynik Banku Pocztowego

W 2018 r. Bank Pocztowy miał 7 mln zł zysku netto. To wprawdzie więcej niż rok wcześniej, ale udało się to dzięki spadkowi odpisów a zwrot z kapitału wciąż jest niski.
Foto: Fotorzepa, Michał Walczak

Bank Pocztowy miał w 2018 roku 7 mln zł i był o 77 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wskaźnik rentowności kapitału ROE wyniósł tylko 1,1 proc. Dla porównania banki komercyjne osiągają 8-12 proc. zwrotu z kapitału własnego. Wynik z tytułu odsetek spadł o 4,3 proc. do 258 mln zł (marża odsetkowa netto spadła do 3,3 proc. z 3,7 proc. w 2017 r.). Jeszcze mocniej, bo o 19 proc. spadł wynik z tytułu prowizji i opłat, do 43,8 mln zł. Na domiar złego wzrosły ogólne koszty administracyjne o 4,5 proc., do 235 mln zł. Na szczęście odpisy kredytowe mocno spadły, o 25 proc. do 79,3 mln zł, co okazało się kluczem do poprawy zysków. Bank ma wysokie współczynniki wypłacalności – łączny wyniósł 17,9 proc., a Tier1 - 14,9 proc.

W 2018 r. pozyskał 85 tys. nowych klientów detalicznych. Na koniec 2018 roku z usług banku korzystało 984 tys. klientów detalicznych (klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców). Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w 2018 roku wyniosła 651 mln zł, czyli wzrosła o ok. 14 proc. Sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła do 297 mln zł z 115 mln zł w 2017 roku. Aktywa wynoszą 7,6 mld zł, podobnie jak rok temu. Łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom osiągnęła na koniec 2018 r. poziom 5,23 mld zł, tylko o 200 mln zł więcej niż rok temu.

Realizując strategię Bank uruchomił program „Razem 2021", w ramach którego utworzył tzw. rynki, stanowiące centra kompetencji i zapewniające wsparcie merytoryczne i sprzedażowe dla wspólnego obszaru sieci sprzedaży Banku Pocztowego i Poczty Polskiej, wprowadził analogiczny do bankowego standard obsługi Klientów korzystających z usług finansowych w sieci Poczty Polskiej oraz zapewnił rozwój kompetencji pracowników Poczty Polskiej w zakresie sprzedaży produktów bankowych.

- W pełni wykorzystując synergie pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, wzmacniamy współpracę i budujemy wspólną sieć sprzedaży, z myślą o zapewnieniu komplementarnych usług dla naszych klientów. Razem z Pocztą Polską wypracowujemy docelowy model działania w ramach wspólnej sieci sprzedaży wszystkich usług finansowych i cyfrowych, by zaoferować kompleksowe rozwiązania najwyższej jakości. Dzięki wspólnej sieci tworzymy jeszcze bardziej przyjazną i bliską klientom bankowość pocztową, oferującą nowoczesne usługi finansowe i cyfrowe - mówi Robert Kuraszkiewicz, wiceprezes, p.o. prezesa Banku Pocztowego.

W kwietniu 2018 r. w strukturach Banku utworzono dedykowaną jednostkę odpowiedzialną za segment MŚP. W efekcie podejmowanych w jego ramach działań zrealizowana została sprzedaż kredytów dla segmentu MSP o wartości 220 mln zł, ze wzrostem obserwowanym od II kw. 2018 r., a ich saldo wyniosło 229 mln zł (wzrost 186 proc. r/r). Dodatkowo w listopadzie 2018 r. nawiązana została współpraca z Biurem Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Poczty Polskiej, co w perspektywie jej rozwoju może przyczynić się do osiągania jeszcze lepszych wyników w tym segmencie klientów. Działania banku w tym zakresie mają też służyć zaoferowaniu atrakcyjnej oferty dla klientów biznesowych i instytucjonalnych Poczty Polskiej.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA