Jednym z dwóch strategicznych celów grupy PKP Cargo jest zajęcie, do końca tego roku, pierwszej pozycji na obszarze Trójmorza i na unijnych trasach Nowego Jedwabnego Szlaku pod względem pracy przewozowej i masy przetransportowanych koleją ładunków. W kolejnych latach ta pozycja ma być jeszcze wzmocniona.

Nowy Jedwabny Szlak, ze względu na wojnę w Ukrainie i sankcje nakładane na Rosję i Białoruś, stracił jednak nieco na znaczeniu. Z tego powodu grupa chce intensyfikować ekspansję na obszarze Trójmorza. – Mamy duże atuty, np. w postaci naszej spółki zależnej PKP Cargo International, która rozwija działalność w państwach środkowej Europy. Zakładamy stopniowe zwiększanie udziałów w rynku na terenie Trójmorza – informuje Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo. Dodaje, że obecnie grupa (poza Polską) najdynamiczniej działa w Czechach, gdzie ma około 8-proc. udział w rynku, oraz na Słowacji i w Słowenii. Działalność prowadzi też na Węgrzech i Litwie oraz w Niemczech, Holandii i Austrii. – Nie zakładamy sobie żadnego maksymalnego celu do osiągnięcia pod względem udziałów w rynku, mając świadomość, że konkurencja jest bardzo silna, głównie ze strony narodowych przewoźników kolejowych w tych państwach. Myślę, że możemy wygrywać z konkurencją dzięki podnoszeniu poziomu naszych usług i obecności grupy na różnych rynkach – przekonuje Seliga.