Czy przyspieszenie cyfryzacji nadal jest katalizatorem popytu na produkty i usługi IT?

Tak. Cyfryzacja społeczeństw postępuje, co samo w sobie napędza nowy popyt, a dokłada się do niego popyt odtworzeniowy z coraz szerszej bazy produktów. Można to zobrazować długoterminowym efektem kuli śnieżnej. Chodzi tu zarówno o proste produkty typu laptop czy smartfon, jak również zaawansowane systemy IT, serwerownie czy sieci.

Określenie, że cyfryzacja napędza popyt na IT jest dosyć ogólne. Gdzie konkretnie widać tę stymulację?

Popyt stymulują technologie (nowe standardy przesyłu danych i nowe generacje urządzeń, wzrost znaczenia streamingu), aspekty ekonomiczne (m.in. dążenie do wzrostu efektywności firm w odpowiedzi na presję kosztów, upowszechnienie płatności zbliżeniowych smartfonami i smartwatchami, e-kart lojalnościowych i e-paragonów), aspekty środowiskowe (nowe wymagania co do efektywności energetycznej, gospodarka obiegu zamkniętego), aspekty społeczne (e-administracja, telemedycyna, uproszczenie i automatyzacja procesów), a także otoczenie polityczne, które zwiększa znaczenie bezpieczeństwa infrastruktury i danych, skraca łańcuchy dostaw i zwiększa wydatki na obronność.

Czy nowe fundusze UE mogą być dodatkowym katalizatorem wzrostu popytu?

Jak najbardziej. Spójrzmy chociażby na KPO i cyfryzację szkół. Projekt jest ogromny – mówimy o poziomie 2,5 mld zł. Właśnie ogłoszono pierwszy z szeregu spodziewanych przetargów. Ten dotyczy około 363 tys. laptopów (dla uczniów klas czwartych), co będzie prefinansowane na bazie komponentu „Cyfrowa transformacja” w ramach KPO. A przecież KPO to tylko jeden z elementów wpływających na proces cyfryzacji krajów i społeczeństw, pokazujący jednak skalę zmian i skalę inwestycji, jakie będą się dokonywały.

Oprócz sprzętu stawiacie też na dystrybucję opro­gramowania?

Tak. Oprogramowanie jest jednym z najszybciej rosnących segmentów enterprise. Widzimy ogromny potencjał rozwoju w tym obszarze i pracujemy nad rozszerzaniem oferty, nad nowymi kontraktami.

Spójrzmy na chwilę wstecz. Jak krótko można podsumować rok 2022 zarówno pod względem finansowym, jak również operacyjnym?

Rok kalendarzowy 2022 oceniamy bardzo dobrze, a podsumujemy go przy okazji publikacji raportu okresowego, co jest zaplanowane na 8 marca. Już w połowie roku przekroczyliśmy próg 14 mld zł obrotów narastająco za cztery kwartały.

Co czeka rynek w 2023 r.?

Bazowym scenariuszem ekspertów makroekonomicznych jest mocne schłodzenie gospodarek, spowolnienie wzrostu gospodarczego. W takich warunkach największe podmioty w poszczególnych branżach zyskują realnie nawet większą przewagę konkurencyjną niż w okresie hossy. Przez dostawców są preferowanym kanałem sprzedaży z uwagi na bezpieczeństwo, podobnie przez odbiorców. Jeżeli dojdzie do potencjalnego spowolnienia rynku, to grupa AB, jako największy dystrybutor w regionie, ma naturalną przewagę zarówno w Polsce, jak i w Czechach, i na Słowacji.

Jednym z wyzwań są koszty.

Jak każda firma obserwujemy rosnące koszty funkcjonowania, ale prowadzimy niskokosztowy model działania, w którym koszty SG&A utrzymują się na bardzo niskim poziomie – nieco ponad 2 proc. Ostatnie raporty kwartalne pokazały, że pomimo wzrostu inflacji koszty te, w relacji do generowanych przychodów, były stabilne. Cały czas pracujemy nad wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie automatyzacji i robotyzacji. Jest to dla nas projekt strategiczny, mający w długim okresie dodatkowo zwiększyć sprawność operacyjną.

Widzicie wpływ wyższych stóp procentowych na wysokość ponoszonych kosztów odsetkowych?

Tak, ale zarządzamy tym obszarem poprzez wykorzystanie finansowania w walutach obcych (w ramach stosowanej rachunkowości zabezpieczeń), zarządzanie marżą pokrywającą koszty finansowe, jak również modelujemy kapitał pracujący.

Jak inflacja wpływa na branżę – czy widać wzrost cen, przesunięcie popytu w kierunku tańszych produktów?

W branży sprzętu IT proste analizy niestety nie będą wiarygodne, a na wnioski z pogłębionych badań przyjdzie nam zapewne jeszcze poczekać.

Dlaczego?

Po pierwsze, nie da się porównać sprzętu obecnie sprzedawanego do tego sprzed roku lub sprzed kilku lat – po prostu sprzęt jest coraz nowocześniejszy, wchodzą nowe generacje. W kategorii enterprise mamy do czynienia z indywidualizacją produktów i ich konfiguracjami, z konkretnymi projektami i ustalaniem cen dla całego przetargu, łącznie z np. usługami wdrożeniowymi.

Poza tym jednostkowa średnia cena w danej kategorii może być zaburzona przez zmianę preferencji konsumentów albo np. przez limity programów rządowych (w „Grantach PPGR” przy budżecie 586 mln zł limit na laptop 2,5 tys. zł, czyli poniżej średniej). Pewien poziom wzrostu cen, który siłą rzeczy miał miejsce w 2022 r., powinien przekształcić się aktualnie w raczej jednostkowe przypadki. Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to oceniamy, że czas korekt cen mamy już za sobą. Zawirowania inflacyjne, covidowe czy związane z atakiem Rosji na Ukrainę zostały już przez rynek odnotowane.

Jak trwająca wojna w Ukrainie i covidowe zawirowania w Chinach przekładają się na łańcuchy dostaw w sektorze IT? Czy dostępność towarów już się unormowała?

Jeśli nie wydarzą się w Chinach kolejne lockdowny z uwagi na zmianę polityki dotyczącej covid oraz nie zobaczymy zaburzeń w transporcie międzynarodowym, to można uznać, że kwestia dostępności jest relatywnie bezpieczna.

Ryzyko w tym obszarze oczywiście zawsze istnieje, dlatego też cały czas prowadzimy odpowiedzialną politykę zapasów, aby zapewniać bezpieczeństwo dostaw.

Andrzej Przybyło jest założycielem i akcjonariuszem spółki AB, w której od 1998 r. pełni funkcję prezesa. Grupa jest największym dystrybutorem IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 17 lat temu zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Obecnie kapitalizacja AB wynosi 870 mln zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy poszła w górę o 15 proc. Średnia cena docelowa z najnowszych rekomendacji dla AB implikuje jeszcze 25-proc. przestrzeń do wzrostu notowań.