Akcjonariusze SferaNet, giełdowego operatora sieci światłowodowej z Bielska-Białej, dysponujący łącznie 83,55 proc. akcji spółki, sprzedali je Grupie P4, właścicielowi sieci mobilnej Play i kablówki UPC. Jeszcze zanim to ujawniono kurs notowanej na NewConnect firmy we wtorek silnie urósł.

Umowa jest właśnie z wtorku 31 stycznia. Poinformowano o niej wieczorem. Infinet, Piotr Londzin, Henryk Wizner, Adam Kołodziej, Fibre Tech oraz Bogusław Sromek zawarli z Vortanoria Investments kontrolowaną przez P4 umowę sprzedaży swoich udziałów w SferaNet.

Wg sprawozdania za trzeci kwartał ub.r. Infinet miał 36,17 proc. akcji SferaNet, Piotr Londzin 21,47 proc., Henryk Wizner 17,76 proc. Z naszych obliczeń wynika, że Fibre Tech i Bogusław Sromek dysponowali zaś ponad 8 proc. akcji.

Nie zdradzono jak na razie ile zainkasowali sprzedający, ale kurs na giełdzie wskazuje, że dużo więcej niż dawał za walory rynek. We wtorek kurs akcji SferaNet skoczył o 41,5 proc. i każda na zamknięciu sesji wyceniana była na 3 zł. Przy tym kursie kapitalizacja (100 proc. akcji) to około 23 mln zł.

Grupa P4 ujawniła, że w sumie ma już 86,52 proc. akcji.

- Jako kluczowy inwestor w branży telekomunikacyjnej, Grupa Play intensywnie rozwija sieć mobilną i światłowodową, będąc także otwarta na współpracę z innymi operatorami. Inwestycja w SferaNet wpisuje się w naszą strategię, której celem jest zapewnienie klientom w Polsce jak najszerszego dostępu do najwyższej jakości usług mobilnych, najszybszego internetu światłowodowego i telewizji cyfrowej oraz wolności wyboru – brzmi wypowiedź Jean Marc Hariona, prezesa P4.

Grupa P4 w ciągu kilku lat chce docierać z usługami światłowodowego internetu do około 6 mln gospodarstw domowych. W jej skład wchodzić będą budowane nowe przyłącza światłowodowe, jak i obecna, docelowo zmodernizowana do FTTH sieć UPC, docierająca obecnie do ponad 3,7 mln adresów.

SferaNet zdradziła przy tej okazji, że już w listopadzie 2022 roku utajniła czasowo fakt, iż kupujący otrzymał wyłączność na negocjacje. Przekazanie informacji do wiadomości publicznej w sprawie sprzedaży akcji zostało opóźnione „ze względu na możliwy, negatywny wpływ publikacji opóźnianej informacji na przebieg i wynik rozmów lub nawet ich zakończenie” – podała Sferanet.

SferaNet ma wobec przejmującego oczekiwania, a przynajmniej uzasadnia nimi utajnienie rozmów. W ocenie zarządu spółki, „przekazanie informacji poufnej mogłoby uniemożliwić spółce pozyskanie inwestora, który mógłby wspierać rozwój spółki, a także skutkować utratą przez spółkę szansy na pozyskanie kapitału oraz na zwiększenie skali działalności” – podano.

Sferanet to niewielki operator notowany na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy papierów wartościowych – NewConnect.

Od kilku lat rozbudowuje zasięg infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z dotacji unijnych, w tym z programu operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Rok temu zakończyła realizację projektu budowy 1,3 tys. kilometrów sieci światłowodowej w powiatach bielskim i cieszyńskim o zasięgu około 27 tys. punktów adresowych (firm i gospodarstw domowych). Podłączonych do niej jest 113 szkół, a ma 26 węzłów dostępowych. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, SferaNet dostała na ten cel 33,6 mln zł z POPC.

Wg sprawozdania spółki za trzeci kwartał 2022 r. SferaNet miała po 9 miesiącach ub.r. 9,4 mln zł przychodu, 0,86 mln zł zysku operacyjnego, 2,9 mln zł EBITDA oraz 0,2 mln zł zysku netto.

Kwartalne przychody operatora były wyższe niż rok wcześniej o około 17 proc. i zamknęły się w ciągu trzech miesięcy zakończonych 31 września sumą 2,57 mln zł. W 94 proc. pochodzą z opłat abonamentowych – podał zarząd.

EBITDA wyniosła w III kw. ub.r. około 1 mln zł, rosnąc rok do roku o 54 proc.

Wyniki obciążać zaczęła amortyzacja oddanej do użytku sieci, wycenianej na ponad 44 mln zł. Zyski dławiły też rosnące koszty obsługi zadłużenia. W III kw. ub.r. były one o prawie 200 tys. zł, czy 421 proc., wyższe niż rok wcześniej.