PKN Orlen ma w planach budowę wielostanowiskowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, czyli tzw. hubów ładowania, w których do dyspozycji kierowców będzie od czterech do ośmiu stanowisk ładowania. „Będą one miały charakter modułowy (co ułatwi ich modernizację oraz rozbudowę) i pozwolą na ładowanie z mocą nawet do 300 kW. Przyszłe huby będą rozmieszczone głównie wzdłuż tras szybkiego ruchu" – informuje zespół prasowy Orlenu. Koncern zauważa, że technologie związane z elektromobilnością dynamicznie się rozwijają, co widać np. na rynku niemieckim. W efekcie w najbliższych latach w Polsce należy się spodziewać m.in. gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na ultraszybkie ładowarki. Na koniec ubiegłego roku grupa posiadała 215 szybkich stacji ładowania (ładowarki typu DC), z czego 137 w Polsce. Na koniec tego roku planuje ich mieć w naszym kraju już ponad 180. Ile powstanie w innych państwach, na razie nie ujawnia. Na koniec roku posiadała 13 szybkich stacji ładowania w Niemczech i 65 w Czechach.

Płocka firma świadczy usługi oferowane dla użytkowników pojazdów elektrycznych poprzez sieć działającą pod szyldem Orlen Charge. W 2021 r. włączono do niej stacje ładowania zależnej grupy Energa. W efekcie koncern dysponuje obecnie 470 stacjami ładowania pojazdów elektrycznych (zarówno na prąd przemienny AC, jak i stały DC), co przekłada się na 894 punkty ładowania. „Do końca 2022 r. w ramach sieci Orlen Charge ma działać już około 500 stacji, a liczba punktów ładowania ma wzrosnąć do ponad 1000" – podaje spółka.

Nowością na polskim rynku jest autorski system Energi Oświetlenie, wykorzystujący istniejącą infrastrukturę oświetleniową do ładowania pojazdów elektrycznych. Pierwsze tego typu stacje powstały we współpracy z samorządami i funkcjonują w ramach sieci Orlen Charge. Obecnie działa ich siedem, m.in. w Gdyni, Pelplinie, Pułtusku i Braniewie, a kolejne są w fazie realizacji. Grupa rozwija swoją ofertę w zakresie elektromobilności również poprzez udostępnienie usługi ładowania pojazdów elektrycznych dla klientów flotowych. „Z kolei dla partnerów biznesowych przygotowano kompleksową usługę montażu stacji i jej obsługi w ramach spółek z grupy Energa. Stacje te mogą funkcjonować w ramach ogólnopolskiej sieci Orlen Charge" – zapewnia spółka.

W jej ocenie szansą na rozwój elektromobilności są nowe instrumenty finansowe, takie jak prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programy dofinansowania do zakupu pojazdów elektrycznych. Wsparciem dla modernizacji i budowy europejskiej infrastruktury transportowej jest z kolei unijny programu CEF2. Obecnie Orlen obserwuje w Polsce dużą dynamikę wzrostu rynku samochodów elektrycznych i ich większą dostępność, dlatego widzi potencjał do dalszego rozwoju tego biznesu.

Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wynika, że na koniec kwietnia funkcjonowało nad Wisłą prawie 2,2 tys. stacji ładowania, z czego 600 szybkich. Z kolei liczba zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych sięgała 44,7 tys. Do tego należy dodać 1,9 tys. aut dostawczych i 0,7 tys. autobusów.