W książce „Inspirujący liderzy” autorka Liz Wiseman skupia się na jednym z najpoważniejszych problemów XXI wieku, mianowicie zwiększeniu potencjału pracowników umysłowych. Aby do tego doprowadzić, firmy nie mogą skupiać się jedynie na zwiększaniu zatrudnienia, które w teorii miałoby odciążyć zatrudnionych i doprowadzić do ich większej produktywności. Potrzebne jest jeszcze najefektywniejsze wykorzystanie posiadanych już zasobów inteligencji, w czym mają pomóc tytułowi inspiratorzy.

Autorka decyduje się sportretować lidera, który wykorzystując swoją pozycję oraz inteligencję, nie doprowadza współpracowników do szału i nie wpędza ich w rutynę. Zamiast tego powoduje, że ci są w stanie podjąć się zadań wydawałoby się poza ich kompetencjami, oraz daje im możliwość i przestrzeń do realizacji własnych pomysłów. Według badań przeprowadzonych przez autorkę, pod przywództwem inspiratorów, zatrudnieni są w stanie dać z siebie więcej niż 100 proc. produktywności. To ma być także przykład nowego geniuszu.

Taki model przywództwa na razie nie jest jeszcze rozpowszechniony, głównie ze względu na podejście do kwestii zatrudnienia wielu firm, które zamiast skupić się na osobach obecnych w firmie, stale patrzą poza nią.

Inspirujący Liderzy, Liz Wiseman, MT Biznes, Poznań 2022