Sprzedaż detaliczna w grudniu ubiegłego roku wzrosła – mimo świąt i sylwestra – tylko o 0,2 proc. rok do roku, podczas gdy spodziewano się jej zwiększenia o 1,4 proc. – Wysoka inflacja ogranicza siłę nabywczą konsumentów. W grudniu realne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obniżyły się 5,3 proc. r./r. Wciąż następuje spadek zakupów dóbr trwałego użytku. W IV kw. konsumpcja towarów słabnie – podkreślali analitycy ING BSK. Czy na początku 2023 r. dojdzie do znacznego spadku konsumpcji w wyniku wysokiej inflacji?