Ostatnie tygodnie to przyspieszony kurs makroekonomii czy polityki monetarnej przeplatany przez żargon finansowy. Dla porządku warto dodać, że pivot Fed oznacza zmianę nastawienia amerykańskich władz monetarnych z restrykcyjnego (jastrzębiego) do bardziej neutralnego. „Wait and see” oznacza, że po serii podwyżek stóp procentowych władze monetarne przechodzą do fazy obserwowania, jaki wpływ na gospodarkę realną mają dotychczasowe podwyżki.

Dodatkowo opcja put Fed oznacza, że inwestorzy traktują amerykańskie władze monetarne jako niemalże gwaranta ograniczonego ryzyka spadków wycen giełdowych i uczestnika ratującego rynek w przypadku gwałtownej przeceny. A to zachęca do większej niż standardowa akceptacji ryzyka.

Po tym krótki i uproszczonym wstępie do ostatnio popularnej terminologii na rynku kapitałowym dodam, że najbliższe posiedzenie i decyzja amerykańskich władz monetarnych zaplanowane są na najbliższą środę, czyli 1 lutego. Model Bloomberga ze 105,5 proc. prawdopodobieństwem zakłada podwyżkę stóp procentowych o 25 pkt bazowych, do 4,75 proc.

Oprócz wysokości stopy procentowej kluczowa będzie wymowa nastawienia władz monetarnych. W moim odczuciu inwestorzy poprzez zachowanie rynku akcji, walut czy obligacji skarbowych zakładają złagodzenie podejścia Fedu, nazywanego pivot Fed, przy czym oznacza to, że w przypadku materializacji się tego scenariusza potencjał do dalszego wzrostu indeksów giełdowych, osłabienia USD czy spadku rentowności obligacji, w krótkim terminie wydaje się ograniczony.

Asymetryczne pozycjonowanie się rynku wynika z tego, że wymienione aktywa po zwyżkach cen są dużo bardziej wrażliwe na negatywne zaskoczenie, innymi słowy potencjał wzrostu w moim odczuciu jest dużo mniejszy niż potencjał do spadku.

Wstępna weryfikacja nastąpi w środę po godzinie 20, w czwartek po decyzji europejskich władz monetarnych – konsensus rynkowy zakłada podwyżkę stóp procentowych przez EBC o 50 pkt baz. w lutym i o 50 pkt baz. w marcu. Natomiast zazwyczaj dopiero piątkowa sesja, po spłynięciu na rynek analiz i komentarzy oraz decyzjach komitetów inwestycyjnych, będzie sesją kierunkową.

Aktualnie WIG20 po 45-proc. rajdzie od października 2022 r. zachowuje się tak mocno jak w 10 proc. przypadków oceniając je po falowej analizie technicznej, co dotychczas wzmacniało stronę popytową i spowodowało wystrzał sentymentu inwestorów do poziomu euforii, po której rośnie ryzyko negatywnego zaskoczenia.

Nie przesądzając o decyzji Fedu czy EBC, strona, która prawidłowo się spozycjonuje przed kluczowymi posiedzeniami banków centralnych, ustawi rynek na najbliższe miesiące czy walnie przyczyni się do rocznej stopy zwrotu za 2023 r.