Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-28
Skrócona nazwa emitenta
SEDIVIO S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka”] przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r.:

Jakub Paweł Budziszewski
- liczba głosów przysługujących na ZWZ – 70.266
- udział w głosach na ZWZ – 50,09 proc.
- udział w ogólnej liczbie głosów – 2,43 proc.

Krzysztof Filip Pyrdoł
- liczba głosów przysługujących na ZWZ – 70.000
- udział w głosach na ZWZ – 49,91 proc.
- udział w ogólnej liczbie głosów – 2,42 proc.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-28 Jakub Budziszewski Prezes Zarządu Jakub Budziszewski