Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-18
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA SKARBOWA S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2023 z dnia 14.09.2023 Zarząd Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "dalej "Spółka" informuje, że w dniu 18.06.2024 r. podpisał z bankiem PKO BP SA aneks nr 1 do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 12 września 2023 roku zgodnie, z którym:

1. przedłużono okres kredytowania do dnia 30 czerwca 2025r.,
2. podwyższono kwotę limitu kredytu z kwoty 10.000.000 zł do 25.000.000 zł.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od standardowych zapisów występujących w tego rodzaju umowach. Całość udzielonych środków finansowych Spółka przeznacza na zakupy złota inwestycyjnego i innych towarów będących w ofercie spółki.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dnia 24.06.2022 Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18.06.2024 r. podpisał z bankiem PKO BP SA aneks nr 2 do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 12 września 2023 roku zgodnie, z którym skrócono okres kredytowania do dnia 21 czerwca 2024r.

W wyniku zawartych aneksów całość środków kredytowych udzielonych przez bank PKO BP SA jest bez zmian i wynosi, po konsolidacji w jednej kredyt, kwotę 25.000.000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-18 Adam Stroniawski Prokurent