Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-12
Skrócona nazwa emitenta
RENDER CUBE S.A.
Temat
Ustalenie daty premiery trybu Co-Op do gry Medieval Dynasty na konsole
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka", „Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu daty premiery aktualizacji o tryb kooperacji [„tryb Co-Op"] do gry Medieval Dynasty [„Gra"] w wersji na konsole PS5, Xbox Series X/S oraz Xbox Game Pass na dzień 27 czerwca 2024 roku.

Zarząd Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, iż zdaniem Zarządu Emitenta wersja konsolowa trybu Co-Op do Gry może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w przyszłych okresach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-12 Damian Szymański Prezes Zarządu Damian Szymański