Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-23
Skrócona nazwa emitenta
NOVINA S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 26.07.2021 roku oraz raportu nr 7/2024 z dnia 11.04.2024 roku, informuje, iż Emitent dokonał nabycia akcji w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym w następujących dniach, w ramach transakcji sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył następującą liczbę akcji Spółki po następującej średniej cenie za akcje:

1/ 12.04.2024 – 6 000 szt. po cenie 0,725 zł;

Łączna liczba akcji własnych, nabytych w wyniku ww. transakcji, wyniosła 6 000, a wartość nabycia wynosiła 4 350,70 zł. Nabyte akcje stanowią 0,002 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,002 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach programu skupu akcji własnych nabytych zostało 402 000, które stanowią 1,23 % kapitału zakładowego Spółki oraz 1,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-23 Krzysztof Konopka
Prezes Zarządu
Krzysztof Konopka