KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
GOLAB S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA GOLAB S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2022 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: Pan Konrad Węglewski Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4.000.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.000.000 Udział głosów na tym WZA: 100,00%, Udział w ogólnej liczbie głosów: 54,23%
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GOLAB S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
68-100 Żagań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dworcowa 45
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-01Robert PasteckiPrezes Zarządu