KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Zbigniewa Jagiełłę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Zbigniew Jagiełło nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki, spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Spółki osób prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Zbigniewa Jagiełły Spółka prezentuje poniżej: Posiadane wykształcenie: - 2003-2005 Podyplomowe studia zarządzania organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, uzyskanie tytułu Executive MBA poświadczonego przez Rotterdam School of Management, Erasmus University; - 1983-1991 - Ukończenie studiów na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania. Magister Informatyki. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska: Aktualnie pełnione funkcje poza Spółką: - od kwietnia 2022 r. – Członek Rady Nadzorczej SatRev S.A.; - od marca 2022 r. – Członek Rady Nadzorczej Ekoenergetyka-Polska S.A.; - od marca 2022 r. – Członek Rady Nadzorczej Asseco Cloud Sp. z o.o.; - od lipca 2021 r. – Członek Rady Nadzorczej Polski Standard Płatności Sp. z o.o.; - od stycznia 2020 r. – Członek Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej; - od listopada 2019 r. – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Zajmowane wcześniej stanowiska: - 09.2009-06.2021 – Dyrektor Naczelny i Prezes Grupy PKO Banku Polskiego; - 2000-2009 – Prezes Zarządu Pioneer Pekao, Alliance TFI i zarządzającego aktywami; - 1996-2000 – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Dystrybucji w PKO / Credit Suisse TFI; - 1995-1996 – Menedżer Regionalny w Pioneer TFI.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-843 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo Ignacego Daszyńskiego 1
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
[email protected] www.mci.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-01Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2022-07-01Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu