KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia:2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 28.06.2022 r .
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r. Jednocześnie TIM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również, iż wszystkie uchwały zostały podjęte.
Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte przez ZWZ TIM SA- 28.06.2022r.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
[email protected]www.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-28Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2022-06-28Piotr TokarczukCzłonek Zarządu
Uchwały podjęte przez ZWZ TIM SA- 28.06.2022r.pdf