KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
POLTREG S.A.
Temat
Otrzymanie od Europejskiej Agencji Leków pozytywnej porady naukowej w procedurze badawczej preparatu limfocytów T-regulatorowych (Scientific Advice CMC)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 maja 2022 r. Spółka otrzymała z Europejskiej Agencji Leków [EMA, Agencja] pozytywną odpowiedź [Scientific Advice CMC] odnośnie przyjętego przez Spółkę sposobu produkcji preparatu limfocytów T-regulatorowych [TregVag] przeznaczonego do leczenia pacjentów u których zdiagnozowano cukrzycę typu 1. Agencja pozytywnie odniosła się do sposobu produkcji ww. preparatu akceptując wykorzystywane przez Spółkę sposoby produkcji i kontroli jakości. Agencja udzieliła także wskazówek naukowych co do niezbędnych badań i rozwoju produktu w kontekście kolejnych badań klinicznych z preparatem oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej [Marketing Authorisation]. Odpowiedź otrzymana z EMA potwierdza przyjęty przez Spółkę kierunek badań oraz znacznie zmniejsza ryzyko nieuzyskania rejestracji leku [niedopuszczenia do obrotu].
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLTREG S.A.biotechnologia
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-855Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wały Piastowskie1/1508
(ulica)(numer)
+48 512 532 401nd
(telefon)(fax)
[email protected]www.poltreg.tech
(e-mail)(www)
9571079577361945318
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Kamilla BokCzłonek ZarząduKamilla Bok