Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Uchwały podjęte na ZWZ 29 czerwca 2024.pdf

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2024 roku w Warszawie.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Uchwały podjęte na ZWZ 29 czerwca 2024.pdf
Uchwały podjęte na ZWZ 29 czerwca 2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-29 13:14:39 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu
20240629_131439_0000154815_0000162567.pdf