Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Protokół ZWZ 28.06.2024.pdf

Zarząd M4B S.A. („Spółka”, ”Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 czerwca 2024 r.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Protokół ZWZ 28.06.2024.pdf
Protokół ZWZ 28.06.2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-28 18:43:51 Jarosław Leśniewski Prezes Zarządu
20240628_184351_0000154768_0000162496.pdf