Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. UCHWAŁY z WZA 27.06.2024.pdf

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
UCHWAŁY z WZA 27.06.2024.pdf
UCHWAŁY z WZA 27.06.2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-28 09:29:23 Jacek Stępień Prezes Zarządu
20240628_092923_0000154674_0000162392.pdf