Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Załącznik RB EBI 11.2024_TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ United Label.pdf

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO


Załącznik RB EBI 11.2024_TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ United Label.pdf
Załącznik RB EBI 11.2024_TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ United Label.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-27 18:20:49 Marek Tymiński Prezes Zarządu
20240627_182049_0000154641_0000162340.pdf