Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) informuje o dalszej zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok i ustaleniu nowego terminu jego publikacji na 31 lipca 2024 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-25 22:31:50 Roman Wiśniewski Prezes Zarządu