Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Tresc uchwał podjetych przez ZWZ FHD S.A. w dniu 11 06 2024.pdf

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A., które odbyło się w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.

Informację podano ze względu na fakt podjęcia uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Tresc uchwał podjetych przez ZWZ FHD S.A. w dniu 11 06 2024.pdf
Tresc uchwał podjetych przez ZWZ FHD S.A. w dniu 11 06 2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-11 21:54:00 Małgorzata Rosińska Wiceprezes Zarządu
20240611_215400_0000154255_0000161888.pdf