Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Raport roczny 2023 r..pdf
  2. 22 04 2024 Sprawozdanie finansowe 2023 9540009883-sig-sig.pdf
  3. Sprawozdanie Zarządu 2023.-sig.pdf
  4. PRYMUS_SBR_2023_UoR_NC_22.04.2024.pdf
  5. Dobre Praktyki 2023.pdf
  6. A Ł 22 4 2024 e-SF2023-12-31-Prymus-Spolka-Akcyjna (8).xml

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2023 rok.


Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Raport roczny 2023 r..pdf
Raport roczny 2023 r..pdf
22 04 2024 Sprawozdanie finansowe 2023 9540009883-sig-sig.pdf
22 04 2024 Sprawozdanie finansowe 2023 9540009883-sig-sig.pdf
Sprawozdanie Zarządu 2023.-sig.pdf
Sprawozdanie Zarządu 2023.-sig.pdf
PRYMUS_SBR_2023_UoR_NC_22.04.2024.pdf
PRYMUS_SBR_2023_UoR_NC_22.04.2024.pdf
Dobre Praktyki 2023.pdf
Dobre Praktyki 2023.pdf
A Ł 22 4 2024 e-SF2023-12-31-Prymus-Spolka-Akcyjna (8).xml
A Ł 22 4 2024 e-SF2023-12-31-Prymus-Spolka-Akcyjna (8).xml

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-24 08:08:09 Adam Łanoszka Prezes Zarządu
20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml

20240424_080809_0000152806_0000158421.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158422.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158423.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158424.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158425.pdf

20240424_080809_0000152806_0000158426.xml