Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. obwieszczenie-20240416-00101.pdf

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 2 marca 2024 roku, Syndyk masy upadłości Copernicus Securities S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonał w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o uprawomocnieniu się postanowienia z dnia 23 lutego 2024 roku wydanego w sprawie pod sygn. akt WA1M/GU/520/2023. Postanowienie jest prawomocne z dniem 2 marca 2024 roku. Numer obwieszczenia: 20240416/00101.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Syndyk masy upadłości Copernicus Securities S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie
obwieszczenie-20240416-00101.pdf
obwieszczenie-20240416-00101.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-17 12:10:10 Paweł Głodek Syndyk masy upadłości
20240417_121010_0000152718_0000158312.pdf