Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. ABS_240415_Formularz_DPNC_2024.pdf

Zarząd ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym w załączniku przekazuje informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.


Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
ABS_240415_Formularz_DPNC_2024.pdf
ABS_240415_Formularz_DPNC_2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-15 23:47:09 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu
20240415_234709_0000152690_0000158270.pdf