Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2024 WierzycielSA Dobre Praktyki spółek notowanych na NC_1.pdf

Zarząd Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przekazuje informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązującego emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
2024 WierzycielSA Dobre Praktyki spółek notowanych na NC_1.pdf
2024 WierzycielSA Dobre Praktyki spółek notowanych na NC_1.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-15 17:59:49 Krzysztof Rzepka Prezes Zarządu
2024-04-15 17:59:49 Dariusz Rzepka Wiceprezes Zarządu
20240415_175949_0000152584_0000158161.pdf