Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. ESG_formularz_raport_podpisany.pdf

W raporcie 3/2024 nie został dołączony Załącznik.

Załącznik został dodany w niniejszym raporcie korygującym
ESG_formularz_raport_podpisany.pdf
ESG_formularz_raport_podpisany.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-15 17:02:14 Anna Boguszewska-Chachulska Prezes Zarządu
2024-04-15 17:02:14 Krzysztof Jerzyk Prokurent
20240415_170214_0000152560_0000158139.pdf