"W lutym największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miała żywność, alkohol i tytoń (+3,1 pkt proc.), a następnie usługi (+2,02 pkt proc.), nieenergetyczne dobra przemysłowe (+1,74 pkt proc.) i energia (+1,64 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Ceny liczone według HICP w Polsce w lutym w ujęciu rocznym wzrosły o 17,2 proc. wobec 15,9 proc. w styczniu - podał wstępne dane Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 1,1 proc.

"Najniższe roczne stopy zarejestrowano w Luksemburgu (4,8%), Belgii (5,4%) i Hiszpanii (6%). Najwyższe najwyższe roczne stopy odnotowano na Węgrzech (25,8%), Łotwie (20,1%) i w Czechach (18,4%). W porównaniu ze styczniem br, roczna inflacja spadła w piętnastu państwach członkowskich, w dwóch pozostała stabilna, a w dziesięciu wzrosła" - podał Eurostat.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.