Columbus Energy chce złożyć prospekt emisyjny jeszcze w wakacje, a potem przenieść się na GPW z NewConnect. Nie będzie jednak publicznej oferty akcji.

O przygotowywaniu się do przeprowadzenia publicznej oferty nowych akcji Columbus poinformował już rok temu. – Nasze plany przeniesienia notowań na główny parkiet GPW zostały zweryfikowane w dużej mierze przez dynamicznie zmieniającą się sytuację makroekonomiczną, nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie – twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. – Konsultując ten temat od wielu miesięcy z naszymi doradcami i partnerami, doszliśmy do wniosku, że publiczną ofertę nowych akcji przesuniemy na bardziej sprzyjający czas – mówi.

Zarząd zawiesił negocjacje dotyczące zaangażowania kapitałowego w spółkę, prowadzone z funduszem inwestycyjnym z USA. W kwietniu Columbus zawarł term-sheet, na podstawie którego mógł pozyskać 200 mln zł. Spółka podała, że powodem zawieszenia negocjacji jest brak uzasadnienia ekonomicznego w chwili obecnej dla tej transakcji, w związku z niską kapitalizacją Columbusa oraz mniejszą płynnością akcji z uwagi na przeniesienie do systemu notowań jednolitych.