Pandemia, wojna, coraz trudniejsze warunki makroekonomiczne – w tak trudnych czasach budzący zaufanie emitenci są na wagę złota.

W trosce o jakość rynku

Właśnie ruszamy z corocznym badaniem relacji inwestorskich. Celem tej wspólnej inicjatywy Izby Domów Maklerskich oraz „Parkietu" jest podnoszenie standardów relacji inwestorskich spółek notowanych na GPW .

– Poprzez dbanie o jakość komunikacji IR-owej i promowanie dobrych standardów ładu korporacyjnego wspieramy rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Dobry IR buduje zaufanie inwestorów do spółek i zachęca do lokowania środków w akcje, dzięki czemu więcej przedsiębiorstw może pozyskać kapitał na rozwój i inwestycje – podkreśla Waldemar Markiewicz, prezes IDM. Dodaje, że większa aktywność inwestorów na giełdzie poprawia także płynność, która jest istotnym parametrem jakości rynku.

– Przy dużej zmienności – w obliczu trudnego otoczenia makro i ryzyka związanego z wojną – rynek regulowany, który gwarantuje wysoki poziom standardów i nadzór regulatora, nabiera tym większego znaczenia i może być istotnym źródłem finansującym rozwój przedsiębiorstw – podsumowuje Markiewicz.

Szczegóły badania

Nagrody za najlepszy IR zostaną wręczone 16 maja podczas tegorocznej Konferencji Izby Domów Maklerskich. Odbędzie się ona pod hasłem „Rynek kapitałowy wobec przemian gospodarczych XXI wieku i wyzwań zrównoważonego rozwoju". Będzie trwała od 15 do 18 maja.

Nasze badanie IR składa się z dwóch części. W pierwszej oceny przyznają inwestorzy indywidualni i czytelnicy w ankiecie (będzie dostępna od 7 kwietnia) umieszczonej na naszej stronie internetowej.

Z kolei w drugiej części badania noty przyznają przedstawiciele instytucji finansowych, do których rozsyłamy ankiety.

Co roku obserwujemy duży odzew w obu częściach badania.

Jak było wcześniej

Badanie przeprowadzamy po raz ósmy. Choć zwycięzcy się zmieniają, to daje się zauważyć pewne prawidłowości. Jedna dotyczy tego, że co do zasady instytucje lepiej oceniają IR spółek niż inwestorzy indywidualni. Średnia ocena przyznawana przez zarządzających i analityków z ostatnich siedmiu edycji badania wynosi 4,1 pkt na 6 pkt maksymalnie możliwych. Taka sama jest mediana. Z kolei w przypadku inwestorów indywidualnych średnia to 3,1 pkt, a mediana to równa trójka. Takie wyniki jasno pokazują, że spółki mają jeszcze dużą przestrzeń do poprawy relacji z rynkiem, a w szczególności z inwestorami indywidualnymi. Choć w strukturze obrotów na warszawskiej giełdzie dominują inwestorzy zagraniczni, to udział drobnych graczy wcale mały nie jest. W 2021 r. na zagranicznych inwestorów przypadło 57 proc. obrotów akcjami na rynku głównym, na inwestorów indywidualnych 22 proc., a pozostałe 21 proc. na instytucje krajowe. Z kolei na NewConnect drobni inwestorzy w zeszłym roku odpowiadali za 88 proc. obrotu.

W ubiegłorocznej edycji badania najlepsze noty od inwestorów indywidualnych dostały takie spółki, jak KGHM, Tauron, CCC , Pekao, LPP, Enea, Cyfrowy Polsat, Asseco Poland i PKN Orlen.

Z kolei w oczach instytucji najlepiej wypadły: LPP, Kęty, Asseco Poland, PKO BP, ING BSK, CCC, CD Projekt oraz Kruk.

Ankietę można wypełnić poniżej lub przechodząc pod adres: parkiet.com/ankieta