Resort finansów mile zaskakuje inwestorów

Rynek forex i CFD wraca do łask w Ministerstwie Finansów. Jest już niemal pewne, że nie zostanie wykluczony przy kompensacji zysków i strat przy rozliczeniu podatkowym.

Publikacja: 30.03.2023 21:00

Katarzyna Szwarc, pełnomocnik MF ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, sprawiła miłą niespodzian

Katarzyna Szwarc, pełnomocnik MF ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, sprawiła miłą niespodziankę inwestorom indywidualnym i maklerom.

Foto: Piotr Waniorek/materiały prasowe

Czasami można odnieść wrażenie, że regulator przy wprowadzaniu nowych przepisów dotyczących rynku kapitałowego lekceważy głos inwestorów czy branży maklerskiej. Jednak tym razem wiele wskazuje, że jeśli chodzi o sprawę kompensacji zysków i strat przy rozliczaniu tzw. podatku Belki, ministerstwo faktycznie wsłuchało się w argumenty rynku.

Zmiana stanowiska

Ministerstwo Finansów nie tak dawno przedstawiło pomysł zakładający, że inwestorzy będą mogli łączyć wyniki giełdowe z wynikami inwestycji w fundusze przy rozliczeniu podatkowym, o co od dawna apelował rynek. Problem w tym, że przy okazji MF zamierzało wykreślić z listy instrumentów podlegających kompensacji m.in. kontrakty CFD. Było to o tyle zaskakujące, że przecież obecnie można przy rozliczeniu podatkowym łączyć wynik zanotowany na rynku giełdowym z tym osiągniętym na szeroko rozumianym rynku forex. „Jeden krok do przodu, dwa do tyłu” – mówili o pakiecie proponowanych przez MF zmian maklerzy i inwestorzy indywidualni. Jest jednak spora szansa, że resort wykona ważny krok do przodu.

Ostatnie pomysły MF zmierzają do tego, aby przywrócić możliwości kompensacji zysków i strat także z rynku forex/CFD, a dodać do listy, tak jak pierwotnie zakładano, rynek funduszy inwestycyjnych.

– Zgodnie z celami Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego możliwa będzie kompensacja zysków i strat z funduszy inwestycyjnych oraz inwestycji giełdowych, CFD, forex – napisała w mediach społecznościowych Katarzyna Szwarc, pełnomocnik Ministerstwa Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

447 tys.

inwestorów musiało się rozliczyć w ubiegłym roku z fiskusem z aktywności giełdowej oraz na rynku forex i CFD w 2021 r. Przeciętny dochód inwestora wyniósł 42,4 tys. zł.

Informacje z MF mogą maklerów i inwestorów indywidualnych napawać optymizmem. Wskazują, że presja otoczenia faktycznie miała sens. – Projekt przepisów dotyczących kompensacji zysków i strat z inwestycji giełdowych i w fundusze kapitałowe uwzględnia cele określone w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Zgodnie z SRRK w ramach prac nad projektem poddano analizie kwestię, czy dochody i straty z inwestycji obarczonych wysokim ryzykiem nie powinny być rozliczane tylko w ramach tej grupy inwestycji. Finalny projekt przepisów jest wynikiem zarówno tych analiz, jak i szerokiego dialogu z uczestnikami rynku kapitałowego oraz regulatorem – tłumaczy zmianę podejścia resort finansów.

3,45 mld zł

podatku musieli w sumie zapłacić fiskusowi inwestorzy w 2022 r. z zysków, które wypracowali na rynku giełdowym oraz CFD w 2021 r. Podatek musiało zapłacić prawie 220 tys. osób.

Uczestnicy rynku nie kryją zadowolenia ze zmiany podejścia. – Proponowane zmiany to dobra wiadomość dla rynku. Działania i zachęty podatkowe to jedno z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących konwersję oszczędności w kapitał dostępny na rynku kapitałowym. Potrzebna jest polityka gospodarcza, która zachęca Polaków do inwestycji dla dobra polskich firm i społeczeństwa i premiuje podejmowanie ryzyka inwestycyjnego – mówi Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

– Potrzebujemy aktywnych inwestorów na wszystkich rynkach, a to, w jakim wymiarze ktoś chce inwestować w poszczególne typy aktywów, nie powinno być stymulowane przez fiskusa, który będzie swoimi decyzjami preferował te czy inne klasy aktywów, a do innych zniechęcał. Mówimy o rynku kapitałowym, który im bardziej różnorodny, oferujący więcej instrumentów i możliwości, tym jest silniejszy – skomentował na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych jego prezes Jarosław Dominiak.

Ważny cel, nie metoda

Dziwić może nieco forma, w jakiej przeprowadzane są zmiany. Temat kompensacji zysków i strat z działalności rynkowej został bowiem dołączony jako poprawka do ustawy o podatku VAT. Przedstawiciele MF bronili jednak pomysłu i formy jego procedowania, argumentując, że chodzi o dobro podatników. Z perspektywy rynku to jednak problem mniej istotny, a liczy się osiągnięcie celu.

Finanse
PANA zaprasza na konferencję na temat bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
Materiał Promocyjny
DANONE wraz z partnerami uruchamia pionierski program recyklingu kubków po jogurcie
Finanse
Zaczynają się problemy z wymianą koron
Finanse
Najtańsze polisy OC wyraźnie drożeją
Finanse
Marek Dietl, prezes GPW: Chcemy dostarczać więcej usług, danych
Materiał Promocyjny
Największy ekran w domu, prawdziwa domowa instytucja
Finanse
Jak będzie wyglądała tranzycja WIBOR na WIRON w świecie obligacji?
Finanse
Nowa wersja ulgi od rat