Zarząd PCC Rokita zwołał na 26 kwietnia zwyczajne walne zgromadzenie. Porządek obrad przewiduje m.in. przeznaczenie ponad 428,2 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na każdą akcję może przypaść po 21,57 zł. Jeśli udziałowcy zaakceptują przedstawioną propozycję, to do podziału pomiędzy akcjonariuszami będzie najwyższa w historii spółki kwota. W ubiegłym roku dywidenda również była rekordowa ale na znacznie niższym poziomie, bo 13,23 zł za każdy walor. Informację o rekomendowanej przez zarząd wysokości dywidendy PCC Rokita podała już 20 marca. Teraz znalazła ona potwierdzenie w projekcie stosownej uchwały. Pozostała kwota, z 620,9 mln zł wypracowanego w ubiegłym roku przez spółkę zysku, czyli przeszło 192,6 mln zł, ma zasilić kapitał zapasowy.

Czytaj więcej

PCC Rokita z historyczną dywidendą

Akcjonariusze podejmą również uchwałę w sprawie zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach w PCC Rokita w roku obrotowym 2022. Z opublikowanego dokumentu wynika, że Wiesław Klimkowski, prezes spółki, otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości 43,3 mln zł brutto (24,9 mln zł netto). W tej kwocie 1,9 mln zł to składniki stałe (wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie z powołania), a 41,4 mln zł to składniki zmienne (premia w wyniku realizacji programu motywacyjnego i nagroda pieniężna).

Z kolei wiceprezes Rafał Zdon otrzymał 36,9 mln zł brutto (21,3 mln zł netto) łącznego wynagrodzenia, z czego 1,1 mln zł to część stała, a 35,8 mln zł to część zmienna. Tym samym obaj członkowie zarządu zainkasowali rekordowe roczne pensje. Dla porównania w 2021 r., który też był dla nich wyjątkowo dobry, Klimkowski zarobił łącznie niespełna 23,9 mln zł brutto, a Zdon prawie 20,5 mln zł.

Zdecydowanie słabiej wyglądały pensje członków rady nadzorczej. W ubiegłym roku otrzymały je trzy osoby z pięcioosobowej rady. Mariusz Dopierała, Robert Pabich i Arkadiusz Szymanek otrzymali po 180-187 tys. zł brutto (123-132 tys. zł netto). Na te kwoty składały się jednie wynagrodzenia stałe.