REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelności

Kruk ograniczył inwestycje

W III kwartale windykator wydał na nowe portfele wierzytelności 83 mln zł. Ich łączna wartość nominalna wyniosła 734 mln zł. W analogicznym okresie rok temu Kruk na pakiety wydał 647 mln zł, a ich wartość nominalna wyniosła 3,7 mld zł.
Foto: Adobestock

Grupa Kruk zainwestowała w III kwartale w 33 portfele na czterech rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach i Słowacji. Łączne nakłady w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 392 mln złotych i były o 63 proc. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

-- Nasze inwestycje zarówno w trzecim kwartale, jak i w całym 2019 roku są niższe od zakładanych. Są one też niższe od tych w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale transakcyjne zwroty z tych inwestycji są znacząco wyższe w zestawieniu z portfelami nabytymi w 2018 i 2017 roku. Głównie inwestowaliśmy na rynku polskim i rumuńskim (łącznie 85 proc. od stycznia do września 2019 roku), celowo ograniczając czasowo inwestycje we Włoszech i Hiszpanii. Będziemy otwierać się na powrót do inwestycji na tych rynkach – wskazuje Piotr Krupa, prezes Kruka. Szef spółki liczy, że końcówka roku przyniesie większą aktywność inwestycyjną Kruka. - Obserwujemy rosnącą podaż portfeli w IV kwartale 2019 roku, który jest zazwyczaj najbardziej aktywnym kwartałem pod katem transakcyjnym. Dodatkowo widzimy coraz więcej czynników, które w dłuższej perspektywie powinny wpłynąć na zwiększenie skłonności banków do sprzedaży portfeli. Jednym z nich może być ostatni wyrok TSUE z dnia 03.10.2019 roku dotyczący kredytów w CHF. Choć nie ma on bezpośredniego przełożenia na wyniki i sytuację Kruka, to może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży wierzytelności przez banki  - podkreśla Krupa.

Firma wciąż natomiast zwiększa odzyski z posiadanych portfeli. W III kwartale wyniosły one 433 mln zł. To o 14 proc. więcej niż rok temu. Od początku roku spłaty wyniosły 1,3 mld zł, co również oznacza wzrost o 14 proc.

- Spłaty w trzecim kwartale spadły o 3 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2019, co wynikało w głównej mierze z sezonowości. Jednocześnie zwiększa się kontrybucja Włoch w wartości wszystkich spłat, która już dziś sięga blisko 10 proc. vs. 7 proc. w analogicznym okresie 2018 roku. W porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku wartość spłat we Włoszech wzrosła o 56 proc., a w Hiszpanii o 49 proc. – podkreśla Krupa.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA