REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelności

GetBack: instytucje państwowe pod lupą NIK

Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, Najwyższa Izba Kontroli zamierza przeprowadzić kontrolę działalności organów, instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy. Sprawa ma oczywiście związek z firmą windykacyjna GetBack.
Foto: Archiwum

NIK ma ocenić zakres działalności instytucji państwowych wobec spółki GetBack. Kontrola ma się rozpocząć we wrześniu, a finał jej prac planowany jest na I kwartał 2019 r.

Kontrola ma objąć m.in.: KNF, UOKIK, GPW Rzecznika Finansowego oraz Komisji Nadzoru Audytowego. Jak poinformowano „równoległe zbadanie działania tych instytucji pozwoli na wszechstronne ustalenia skuteczności działań organów państwa oraz sformułowania ocen i wniosków".

Premier Mateusz Morawiecki w piśmie skierowanym do prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego, stwierdził z kolei, że „kontrola NIK pozwoliłaby kompleksowo zbadać efektywność nadzoru nad infrastrukturą instytucjonalną polskiego rynku finansowego w zakresie uprawnień, jakim dysponuje KNF wspomagana przez obsługującą ją UKNF i wskazać potencjalne mankamenty zarówno w zakresie rozwiązań systemowych, jak i ewentualnie nieprawidłowości w zakresie nadzoru. W tym kontekście szczególnie istotne byłoby zbadanie i ocena dostępnych instrumentów oraz prawidłowości działań nadzorczych KNF, służących zapewnieniu adekwatnej ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Wyniki kontroli Izby mogłyby się przyczynić do jak najszybszego wdrożenia ewentualnych działań naprawczych, w tym – jeśliby się okazało, że jest taka potrzeba – zmian de lege ferenda" – napisał Morawiecki.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA