REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Ile zarobiły zakłady ubezpieczeń w 2018 roku? Dane GUS

Łączny wynik finansowy zakładów ubezpieczeń w 2018 r. był wyższy o 14,5 proc. niż w 2017 r. Wyniósł 6,6 mld zł. Korzystniejsze wyniki osiągnęły zarówno zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), jak i zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Foto: Adobestock

W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowiła składka. Jak podaje GUS, w 2018 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 62 169,8 mln zł, z czego 21 704,8 mln zł stanowiła składka działu I, a 40 465,0 mln zł działu II. Wynik ten był o 0,3 proc. niższy niż w 2017 r.

W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowiły odszkodowania, których w 2018 r. wypłacono brutto ogółem 41 675,4 mln zł. Łączne saldo wypłaconych odszkodowań i świadczeń było wyższe o 4,6 proc. niż w 2017 r. - w dziale I wzrosło do 21 486,8 mln zł, a w dziale II do 20 188,6 mln zł.

Zakłady ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik finansowy netto w wysokości 2 449,1 mln zł, a w dziale II: 4 152,7 mln zł. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 6 034,8 mln zł (więcej o 18 proc. niż w 2017 r.). Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie wzrósł do 3 081,6 mln zł, a w ubezpieczeniach majątkowych do 2 953,2 mln zł.

Komentarz Macieja Fedyna, członka Zarządu Generali TU SA:

Rok 2018 dla rynku ubezpieczeń w Polsce był dobry. Ubezpieczenia działu II, czyli ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe po raz kolejny cieszyły się solidną dodatnią dynamiką sprzedaży (składki przypisanej). Wzrost ten nie był już tak znaczący jak w poprzednim okresie (niecałe 7 proc. wobec prawie 18 proc. w roku poprzednim).

Na szczególną uwagę zasługuje najbardziej powszechny produkt - ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W jego przypadku zauważalne wzrosty rynek odnotował w I kwartale 2018 roku, a w końcówce roku sprzedaż była już niższa niż rok wcześniej, przy rosnącym parku samochodowym w Polsce – wg danych publikowanych przez UFG liczba aktywnych polis OC na koniec roku wzrosła o prawie 3 proc. Również częstość szkód, czyli wskaźnik informujący jaki odsetek kierowców spowodował wypadki w roku 2018, uległa pogorszeniu. W rezultacie koszty odszkodowań i świadczeń rosły dwukrotnie szybciej niż przypis składki. To niepokojący sygnał – lata 2016 – 2017 pokazały już, że utrzymanie się takiej sytuacji w dłuższym terminie może prowadzić do poważnych kłopotów.

Rok 2018 to również dobry rok pod względem rentowności ubezpieczeń majątkowych. Jej poprawa to głównie zasługa autocasco oraz ubezpieczeń majątku od ognia, żywiołów i pozostałych szkód rzeczowych, gdzie warunki pogodowe spowodowały, że stosunkowo mniejsza liczba Klientów została poszkodowana.

Ubezpieczenia na życie, czyli ubezpieczenia działu I, przeżywają trudny okres. W ciągu ostatnich 5 lat rynek skurczył się o przeszło 30 proc. Pozytywny jest utrzymujący się stabilny wynik finansowy zakładów na życie. Nie można jednak zapominać, że rentowność firm ubezpieczeniowych, w szczególności na życie, jest efektem budowania portfela na przestrzeni wielu lat. Efekty zmniejszania się skali rynku będą odczuwalne dopiero w przyszłości.

Również opublikowane ostatnio raporty o wypłacalności zakładów ubezpieczeń potwierdzają solidne fundamenty polskiego rynku. To ważne, aby przy wyborze oferty kierować się nie tylko zakresem ochrony ale również informacjami o wiarygodności finansowej firmy, którą obdarzamy zaufaniem na wypadek szkody.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA