REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Ursus blisko gigantycznego zamówienia

Notowania lubelskiej spółki poderwał komunikat o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi Ursus oraz jego spółka zależna Ursus Bus, w przetargu na opracowanie i realizację ponad tysiąca autobusów elektrycznych, które trafią na ulice polskich miast.
Foto: materiały prasowe

Umowa opiewa na kwotę 3,1 mld zł brutto. W trakcie wtorkowej sesji akcje Ursusa drożały nawet o ponad 30 proc. , czemu towarzyszyły duże obroty. Notowania lubelskiej spółki poderwał komunikat o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi Ursus oraz jego spółka zależna Ursus Bus, w przetargu na opracowanie i realizację ponad tysiąca autobusów elektrycznych. Umowa opiewa na kwotę 3,1 mld zł brutto.

Zgodnie z informacją z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferta konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na opracowanie i dostawę innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. Oferta obejmuje realizację zamówienia za łączną sumę cen za fazę badawczą oraz fazę wdrożeniową 3,1 mld zł brutto (ponad 2,5 mld zł netto). Zamówienie składa się z fazy badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej polegającej na dostarczeniu pojazdów niskoemisyjnych. Oferta konsorcjum przewiduje uzyskanie przez wykonawcę na realizację wszystkich trzech etapów fazy badawczej finansowania w kwocie 22,35 mln zł netto, natomiast za realizację fazy wdrożeniowej (faza dostaw) oferta konsorcjum opiewa na kwotę 2,5 mld zł netto. Zgodnie z dokumentacją postępowania zamówienie (faza badawcza oraz faza wdrożeniowa) powinno zostać zrealizowane do 31 grudnia 2023 roku.

Co ciekawe, plany Ursusa przewidywały sprzedaż Ursus Busa. W tym celu pod koniec grudnia zawarto z PG Energy Capital Management warunkową umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Ursus Bus, uprawniających do 77,3 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Kwota transakcji została ustalona na 34–34,5 mln zł. Umowa miała wejść w życie, jeśli do 31 marca 2019 r. spełnione zostaną określone warunki, w tym m.in. przedłożenie przez Ursus zgody sędziego komisarza na sprzedaż akcji Ursus Bus oraz otrzymanie zgody mBanku na zawarcie umowy przejęcia długu, na podstawie której kupujący przejmie całe zadłużenie Ursusa wobec tego banku (czym zostanie rozliczona cena akcji). Sprzedaż Ursus Busa ma związek z trudną sytuacją finansową Ursusa, który jest w trakcie przyspieszonego postępowania układowego.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA