Medycyna i zdrowie

Medicalgorithmics: Znany inwestor oferuje 20 mln USD w zamian za udziały

W trakcie wtorkowej sesji akcje Medicalgorithmics drożały nawet o ponad 30 proc., czemu towarzyszyły dużo większe niż zwykle obroty. Chętnych do kupna akcji spółki było tak wielu, że handel wystartował z opóźnieniem.

Rafał Brzoska

Foto: materiały prasowe

Wzmożony popyt to odpowiedź na informację o rozpoczęciu negocjacji z Rafałem Brzoską w związku ze złożeniem oferty objęcia akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym. Niewiążąca oferta dotyczy przeprowadzenia transakcji objęcia nowych akcji uprawniających do 50 proc. głosów na WZ spółki, bezpośrednio przez inwestora lub za pośrednictwem wskazanego przez niego podmiotu. Inwestor proponuje udzielenie spółce zabezpieczonej pożyczki na kwotę do 20 mln USD, wypłacanej w transzach, konwertowanej na akcje spółki uprawniające do 50 proc. głosów na WZ spółki. Zabezpieczenie pożyczki stanowiłyby udziały w Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz na prawach własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, grupy kapitałowej spółki.

Realizacja transakcji zależy od spełnienia się określonych warunków m. in. od satysfakcjonującego wyniku badania due diligence czy uzyskania zgody organów korporacyjnych spółki i UOKiK na objęcie akcji spółki. Według szacunków stron realizacja kolejnego etapu, czyli badania due diligence będzie trwała około 4-6 tygodni.

Zarząd Medicalgorithmics wyjaśnia, że wycena wskazana w niewiążącej ofercie jest wyceną inwestora i na dzień złożenia oferty zarząd nie weryfikuje jej podstaw ani zasadności wskazanej kwoty. Jak podano, inwestor zastrzegł, że wycena może zostać odpowiednio skorygowana w razie weryfikacji i analizy informacji i danych na dalszym etapie procesu i znajdzie odzwierciedlenie w ofercie wiążącej.

Zarząd wskazał, że rozpoczęcie negocjacji z inwestorem jest realizacją zapowiedzi zarządu dotyczących równoległej kontynuacji przeglądu dostępnych dla spółki opcji strategicznych. Jak zaznaczono, rozpoczęcie negocjacji nie powoduje porzucenia zamiaru realizacji planów spółki dotyczących pozyskania kapitału z emisji akcji serii H czy poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje spółki. - Ostateczna decyzja co do źródeł finansowania zależeć będzie od warunków rynkowych, wyników negocjacji prowadzonych z inwestorem czy kosztu dostępnego finasowania i zostanie podjęta zgodnie z najlepszym interesem spółki i jej akcjonariuszy - zapewnia zarząd Medicalgorithmics.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.