Ludzie rynku

Obecnie nie toczy się w spółce żadna kontrola

WYWIAD | Andrzej Przybyło z prezesem grupy AB rozmawia Katarzyna Kucharczyk
Foto: Archiwum

Jaka dla waszej grupy była końcówka roku?

W IV kwartale 2017 r. według szacunków firm badawczych rynek IT w Polsce wzrósł rok do roku i potwierdzają to nasze obserwacje. Widać było ożywienie w detalu, szczególnie pod koniec listopada i w grudniu. Jesteśmy zadowoleni z IV kwartału. Cieszy nas dobra sprzedaż m.in. w segmencie smart home oraz w gamingu, jak również chociażby w segmencie digital signage (monitory wielkoformatowe – red.), gdzie obserwujemy wzrost aktywności naszych klientów i pozyskiwanie nowych.

W IV kwartale mieliście wysoką bazę...

Tak, IV kwartał 2016 r. był w naszej grupie bardzo dobry, ponieważ był to okres po rozpoczęciu sanacji przez Action; wtedy m.in. AB przejęło część udziałów po tej firmie – tak więc baza była wysoka, a mimo to końcówka 2017 r. wypadła w naszym odczuciu bardzo dobrze.

Branża IT narzeka na trwający już dwa lata zastój na rynku publicznym – coś się ruszyło?

Jeśli chodzi o rynek zamówień publicznych i inwestycje przedsiębiorstw, to widać lekkie ożywienie. U nas obserwujemy to m.in. w segmencie VAD, czyli dystrybucji z wartością dodaną, gdzie oferta kierowana jest przede wszystkim dla średniego i dużego biznesu oraz w ramach obsługi projektów infrastrukturalnych.

Czy w waszych wynikach widoczny jest efekt premiery iPhone'a X oraz iPhone'a 8?

Popyt naszych klientów – a przypomnijmy, że jesteśmy zdecydowanym numerem jeden w dystrybucji produktów Apple w Europie Środkowo-Wschodniej – był nawet tak duży, że przejściowo Apple nie nadążał z dostawami.

Zamierzacie wchodzić w nowe segmenty rynku?

Systematycznie rozwijamy ofertę, ale mamy jeszcze dużą przestrzeń w tych segmentach, w których już jesteśmy obecni. Mimo że jesteśmy liderem rynku w Polsce i w regionie CEE z dużą przewagą nad konkurencją imamy najszerszą ofertę produktów, to systematycznie ją rozszerzamy. W IV kwartale 2017 r. warto wymienić chociażby nowe umowy na produkty AGD (Solgaz), smartfony (Archos) czy akcesoria komputerowe (Logitech).

Jak sprawdza się nowe centrum dystrybucyjne w Magnicach?

Bardzo dobrze, a IV kwartał był rekordowy pod względem liczby wysyłek oraz jakości i szybkości obsługi klientów. Magazyn nie pracuje jeszcze na maksimum swoich możliwości, bo na razie nie było takiej potrzeby, ale w ostatnich tygodniach obsłużyliśmy rekordową liczbę zamówień – nie zwiększając zatrudnienia.

Automatyka magazynowa i automatyka procesów sprzedażowych są bardzo istotne nie tylko ze względu na trwającą rewolucję e-commerce, ale również w kontekście zjawisk obserwowanych na rynku pracy, czyli dużej presji na wynagrodzenia i problemów ze znalezieniem nowych pracowników.

Ostatnio nie wypłacaliście dywidendy. Kiedy można się jej spodziewać?

Jeśli chodzi o dywidendę, to zarząd i ja, jako istotny akcjonariusz, jesteśmy otwarci na rozmowy z inwestorami. Na nasze postrzeganie tego tematu z pewnością wpływa zagraniczna konkurencja na rynku dystrybucji IT oraz postrzeganie całej branży przez banki i ubezpieczycieli ze względu na niepewne wyniki postępowań co do rozliczeń VAT w wielu firmach.

Co do pierwszego czynnika, to obserwujemy zwiastuny stabilizacji sytuacji. W drugim obszarze możemy natomiast mówić o sobie.

To znaczy?

Grupa AB zawsze była dobrze oceniana przez instytucje finansujące, co znalazło potwierdzenie w zeszłym roku w sukcesie emisji kolejnej serii obligacji. Odnośnie do kontroli podatkowych, to wielokrotnie podkreślaliśmy, że spółka rzetelnie prowadziła i prowadzi wszystkie rozliczenia. Potwierdzeniem tego są wyniki wszystkich zakończonych kontroli – nigdy nie zakwestionowano naszych rozliczeń. Obecnie nie toczy się w spółce żadna kontrola. Jesteśmy jedyną dużą spółką w branży z tak klarowną sytuacją. Droga do dyskusji o dywidendzie jest zatem otwarta – nawet jeśli nie wypłacimy jej w tym roku, to niewykluczone, że będzie w kolejnym.

CV

Andrzej Przybyło jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Ścieżkę zawodową związał z informatyką i biznesem. Założyciel i jeden z dominujących akcjonariuszy grupy dystrybucyjnej AB, w której od 1998 r. pełni funkcję prezesa. Reprezentuje spółkę na zewnątrz i koordynuje prace zarządu. Kapitalizacja AB sięga 0,5 mld zł.


Wideo komentarz